Archiv

KONZULTAČNÍ DEN KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM A K NOVÉ ZELENÉ ÚSPORÁM

Pro zájemce o tzv. kotlíkové dotace na výměnu starých neekologických kotlů zajistilo statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku (dále jen „město“) ve spolupráci se zástupci Moravskoslezského kraje konzultační den ke kotlíkovým dotacím a k programu Nová zelená úsporám, který se bude konat dne 25. 1. 2016 v době od 13 hodin do 16 hodin ve velké zasedací místnosti v budově na ul. Radniční 1148 ve Frýdku-Místku.

 

  • Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby na výměnu zdroje vytápění v rodinných domech. Předpokládaný termín příjmu žádostí je od 1. 2. 2016 do 29. 4. 2016.

Finanční prostředky z kotlíkových dotací mohou čerpat vlastníci rodinných domů na území Moravskoslezského kraje na výměnu starých neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za automatické kotle na pevná paliva, biomasu nebo kombinaci obou (vždy s emisní třídou 5+), tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. Podle zvoleného typu nového zdroje tepla bude finanční podpora na tuto výměnu a související „mikroenergetická opatření“ poskytnuta ve výši 70 - 80 % nákladů na pořízení kotle, a to z maximální částky 150 tis. Kč. Tato podpora může být dále navýšena o 5 % u obcí spadajících do tzv. prioritních území s dlouhodobě znečištěným ovzduším.

Moravskoslezský kraj plánuje přispět všem úspěšným žadatelům o dotaci dalšími 5 %. Tímto by občané mohli dosáhnout na finanční podporu až do výše přes 90 % z nákladů na pořízení nového kotle.

Podrobnější informace ke kotlíkovým dotacím naleznou zájemci na webu www.lokalni-topeniste.cz  a také se mohou se svými dotazy obracet na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, a to na „kotlíkovou“ linku 595 622 355 a na e-mailovou adresu kotliky@msk.cz.

 

  • Statutární město Frýdek-Místek vyhlásilo vlastní dotační program „Podpora aktivit vedoucích
    ke zlepšení životního prostředí pro rok 2016“ 
    (dále jen „dotační program SMFM“). Předmětem podpory je změna způsobu vytápění jako náhrada za vytápění pevnými palivy, pořízení solárních kolektorů souvisejících se změnou způsobu vytápění nebo se změnou způsobu ohřevu teplé vody, pořízení zásobníku pro skladování propanu určeného jako jediný druh vytápění, zřízení přípojky na kanalizační síť jako náhrada septiku nebo žumpy, zřízení domovní čistírny odpadních vod jako náhrada septiku nebo žumpy, rozvoj aktivit subjektů v oblasti životního prostředí a podpora programů souvisejících s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou. Podpora v rámci dotačního programu SMFM umožňuje čerpání dotace i z jiných dotačních programů, žadatel je však povinen předložit poskytovateli dotace rozhodnutí o poskytnutí dotace z jiného dotačního programu. Dotace bude poskytována za předpokladu splnění všech podmínek dotačního programu SMFM, mezi které patří i podmínka, že součet všech přijatých dotačních prostředků nepřesáhne 100% nákladů na realizaci celého projektu.

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016.

Podrobnější informace o výzvě naleznou zájemci na webu www.frydekmistek.cz  nebo na lince 558 609 488 a 558 609 489.

 

  • Součástí výše uvedeného konzultačního dne bude i seminář k programu Nová zelená úsporám (administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR), který je zaměřený na podporu opatření ke snížení energetické náročnosti budov, na podporu efektivního využívání zdrojů energie v obytných domech a na podporu výstavby budov s velmi nízkou energetickou náročností.

Podrobnější informace k programu Nová zelená úsporám naleznou občané na webu http://www.novazelenausporam.cz/ nebo se mohou se svými dotazy obrátit na linku 800 260 500 a na e-mailovou adresu info@sfzp.cz.

MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
14.01.2016 14:54
Počet zhlédnutí: 5 946