Archiv

Zastupitelé schválili rozpočet na příští rok

Zastupitelé statutárního města Frýdek-Místek schválili návrh rozpočtu na rok 2017. Počítá s příjmy, včetně zdrojů z okruhu financování, ve výši 1, 295 miliardy korun, což je v porovnání s konečnou výší rozpočtu na tento rok (1, 404 miliardy po 5. změně rozpočtu) zhruba o 109 milionů korun méně. Hlavním důvodem jsou rozdíly v přijatých dotacích.

V upraveném rozpočtu města pro rok 2016 činí přijaté dotace 162 milionů korun, zatímco v návrhu rozpočtu města pro rok 2017 pouze 76 milionů. V roce 2016 město obdrželo dotace na investiční akce, které byly spolufinancované z EU (např. Baseballové hřiště, Modernizace dětských sportovních areálů, rekonstrukce lávky Sadová a rekonstrukce veřejných sportovišť). Návrh rozpočtu pro rok 2017 obsahuje pouze dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu, dotace od obcí na základě veřejnoprávních smluv a dotaci na akci Arboretum Frýdek-Místek, kterou město zrealizovalo v roce 2016. Ostatní dotace (na sociálně právní ochranu dětí, pěstounskou péči, sociální práci, lesního hospodáře atd.), budou do rozpočtu města zapojovány v průběhu roku 2017 po obdržení rozhodnutí o přidělení dotace.

Do rozpočtu roku 2017 je převedena rezerva na investiční akce ve výši 80 milionů, kterou si město vytvořilo v roce 2016, a to převážně z vyšších daňových příjmů, doplatků dotací z předfinancovaných investičních akcí, ale také zůstatku z předešlého roku. Z rezervy budou financovány konkrétní investiční akce, o kterých rozhodnou zastupitelé na svých dalších zasedáních.

Největší objem investičních prostředků by měl v příštím roce směřovat mimo jiné do výměny oken a zateplení v oblasti bytových domů, výstavby skateparku, vybudování SSZ (semaforů) na Letné – ul. Čelakovského a SSZ křižovatka ul. Revoluční – ul. Míru.

 

Plánované akce:

Odbor správy obecního majetku

Záchovná údržba bytového fondu    11 182 tis. Kč

Zlepšení bydlení v DPS     2 000 tis. Kč

(výměna podlah, interiérových dveří, výměna bytových jader, výměna kuchyňských linek)                           

Zlepšení bydlení v obecních bytech   2 000 tis. Kč

(výměna podlah, interiérových dveří, výměna bytových jader, výměna kuchyňských linek)

Změna nákladního výtahu v domě čp. 811, Malý Koloredov   1 154 tis. Kč

Oprava hasičské zbrojnice Zelinkovice     1 200 tis. Kč

 

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

Vybavení zahrad MŠ      3 000 tis. Kč

MŠ Třanovského – oprava střešní krytiny    1 200 tis. Kč

Oprava sportovních hřišť na sídlištích     600 tis. Kč

Opravy památek s historickým povědomím (nezapsaných jako kulturní památky)      200 tis. Kč

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Výstavba světelného signalizačního zařízení ul. Revoluční-Míru           8 680 tis. Kč

Výstavba světelného signalizačního zařízení na Letné – ul. Čelakovského        8 220 tis. Kč

Oprava komunikace ul. Bezručova             487 tis. Kč

Oprava komunikace ul. Švabinského          697 tis. Kč

Oprava chodníku ul. Beskydská a Podpuklí       1 300 tis. Kč

Oprava chodníku ul. ČSA           2 100 tis. Kč

Oprava chodníku ul. Bruzovská      2 000 tis. Kč

Oprava chodníku Revoluční           5 000 tis. Kč 

Výstavba veřejného osvětlení ul. Zátiší        700 tis. Kč           

 

Odbor životního prostředí a zemědělství

Oprava a údržba dětských herních prvků na hřištích a dalších prvků vybavenosti zeleně           1 500 tis. Kč

Dětské hřiště v Sadech B. Smetany – výměna kačírku za pryž              500 tis. Kč

                                                                                                                                                                              

Investiční odbor

Dům čp. 604, ul. Sadová – výměna oken, zateplení fasády           9 000 tis. Kč

Dům čp. 605, ul. Sadová – výměna oken, zateplení fasády            3 400 tis. Kč

Dům čp. 606, ul. Sadová – výměna oken, zateplení fasády          10 450 tis. Kč

Dům čp. 146, ul. 17. listopadu – výměna oken, zateplení fasády       16 120 tis. Kč

Dům čp. 147, ul. 17. listopadu – výměna oken, zateplení fasády        20 069 tis. Kč

Oplocení dětských hřišť – II. etapa           2 000 tis. Kč

Skatepark          8 000 tis. Kč

Dětské hřiště Dr. Vaculíka – rekonstrukce dopadových ploch          500 tis. Kč     

Nové dětské hřiště ul. Dvořákova          1 200 tis. Kč

Nové dětské hřiště ul. Nad Rybníkem     1 200 tis. Kč            

 

Odbor informačních technologií

Rekonstrukce a optimalizace centrálních serverů formou virtualizace       2 280 tis. Kč

Rekonstrukce telefonních ústředen magistrátu      1 840 tis. Kč

Obnova aktivních prvků počítačové sítě MMFM         2 000 tis. Kč

 

Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality

Opravy vozidel, zařízení a vybavení pro JSDH             135 tis. Kč

Opravy vysoušečů, čerpadel a diesel agregátů v krytech           40 tis. Kč

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
06.12.2016 11:02
(Aktualizováno: 6.12.2016 11:08)
Počet zhlédnutí: 3 159