Nacházíte se: O městě
PDF E-mail Print

KÁCENÍ DŘEVIN Z DŮVODU REKONSTRUKCE PLYNOVODU

17.02.2017 13:51
(Aktualizováno: 17.2.2017 13:54)
Počet zhlédnutí: 3303

V lokalitě sídliště Kolaříkovo dojde na přelomu měsíce února a března letošního roku ke kácení vzrostlých stromů, o kterém již odbor životního prostředí a zemědělství s předstihem informoval občany dne 9. 2. 2016 článkem "Kácení dřevin z důvodu generální opravy horkovodu a plynovodu". Důvodem ke kácení jsou výkopové práce prováděné při opravě dosluhujícího plynovodu, kterou bude provádět společnost RWE Distribuční služby, s. r. o.
 

Ke kácení stromů dojde před bytovými domy č. p. 1589, 1590 a 1604 na ulici Kolaříkova. Dále bude kácení provedeno v křižovatce ulice Kolaříkova a Vrchlického. Na ulici Vrchlického pak před bytovým domem č. p. 1632 a na ulici Fibichova v okolí bytového domu č. p. 1636. Při této opravě je nutné vytěžit zeminu nad vedením plynovodu tak, aby bylo možné vedení sítě včetně přípojek vyměnit. Vzhledem k faktu, že níže uvedené stromy se nacházejí v trase výkopu nebo přímo na plynových přípojkách, které vedou k domům, není možné stromy zachovat, protože by při výkopu došlo k rozsáhlému poškození kořenového systému těchto stromů a mohlo by být ohroženo zdraví nebo majetek občanů.

Celkem zde dojde k vykácení sedmi stromů (pět javorů, borovice a lípa), a jednoho keře jalovce. Rozsah a nutnost kácení jednotlivých stromů posoudil příslušný orgán ochrany přírody. Přestože stromy a keř rostou na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, provádí jejich kácení společnost realizující rekonstrukci plynovodu, protože podzemní inženýrské sítě mají v souladu s platnou legislativou stanovena ochranná pásma, ve kterých je zakázáno vysazovat trvalé porosty.

V minulosti se ve městě na plochách veřejné zeleně často samotnými obyvateli sídlišť vysazovaly stromy bez respektování ochranných pásem inženýrských sítí a v současné době nelze provádět rekonstrukce inženýrských sítí bez pokácení stromů.

Stromy, které budou při rekonstrukci plynovodu pokáceny, nechal odbor životního prostředí a zemědělství označit letákem informujícím občany o termínu a důvodu kácení dřeviny. Vedení statutárního města Frýdek-Místek chce tímto označením stromů posílit informovanost veřejnosti.

MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Obrázky

O městě

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.