Archiv

I Skalice má šanci na kanalizaci

Dobrou zprávu pro občany, kteří se sešli ve skalickém kulturním domě, měl pro místní obyvatele náměstek primátora Jiří Kajzar, protože i Skalice je zahrnuta do projektu výstavby kanalizace v okrajových částech města, na který se město pokusí získat dotační peníze.

„Problém Skalice a její kanalizace je v nákladovosti stavby dané zdejšími podmínkami. My ale budeme projekt podávat jako jeden balík, včetně dalších okrajových částí, což by nám mělo umožnit odkanalizovat maximum možného. Vedení města rozhodlo, že občanům vypracuje zdarma i projektovou dokumentaci přípojek, vyřídíme potřebná povolení a postavíme přípojku až na hranici jejich pozemků. Lidé si tedy na vlastní náklady zbudují pouze dopojení přípojky k domu,“ uvedl náměstek primátora Jiří Kajzar.

„Vzhledem k nutnosti spolufinancovat tento projekt z prostředků Evropské unie, protože jeho souhrnná hodnota zřejmě přesáhne tři sta milionů korun, je nutné přizpůsobit technickou a ekonomickou stránku podmínkám poskytovatele dotace. Předpokládáme, že půjde o evropské peníze, u nichž se velmi dbá na účelnost vynaložených prostředků. Například celkové náklady na jednoho obyvatele nesmí překročit částku 90 tisíc korun,“ doplnil vedoucí investičního odboru Radoslav Basel.

Město v této chvíli vybírá zpracovatele projektové dokumentace, který by během prázdnin měl již oslovovat jednotlivé majitele nemovitostí. Radnice chce stihnout první, říjnový, termín výzvy, takže v březnu roku 2018 by měl být znám výsledek. V případě, že město bude úspěšné, mohou občané počítat se zahájením stavebních prací ve druhé polovině příštího roku.

Z dalších témat si občané například stěžovali, že správa údržby silnic na skalických kopečcích šetří, aby jí inertní posyp vydržel až na Visalaje, a žádali o posyp solí. „Každý rok máme v zápise z jednání se správou, že požadujeme solení a máme zájem na hlášení výjezdů kvůli koordinaci s technikou našich technických služeb, které se starají o chodníky. Ale zbytečně. Samozřejmě, že apelovat na kraj znova budeme,“ ujistil vedoucí odboru dopravy Miroslav Hronovský. Probíral se i stav místních komunikací a poškozování cest zemědělci. Předseda představenstva TS a.s. Jaromír Kohut také ujistil občany, že město má vůli ve Skalici rozšiřovat veřejné osvětlení. „Všechno vedení musí být dnes v zemi, takže vždy potřebujeme stavební povolení. Vše se musí zpracovat a nějaký čas to zabírá, není to tak jednoduché,“ vysvětloval Kohut, který místní potěšil informací, že ve Skalici a Chlebovicích budou letos první ucelené úseky, kde dojde k plošné výměně svítidel veřejného osvětlení na led technologii. Ve Skalici konkrétně v úseku „od vrby“ po kostel.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
02.05.2017 18:01
Počet zhlédnutí: 3 877