Archiv

Vyhlášení Programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby na rok 2018

Rada města Frýdku-Místku schválila na své schůzi konané dne 26.09.2017 podmínky „Programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2018“ (dále jen „Program“).

Důvodem realizace Programu je finanční podpora a rozvoj aktivit, které doplňují oblast sociální politiky na území města Frýdku-Místku. Cílem Programu je zkvalitňování života        a začleňování do společnosti osob se zdravotním postižením a ostatních osob sociálně znevýhodněných.

Lhůta pro podání žádosti je od 01.11. do 16.11.2017 včetně.
Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.

Veškeré informace související s dotačním Programem včetně formulářů a podmínek Programu jsou k dispozici na internetové adrese www.frydekmistek.cz, sekce sociální služby-dotace-dotace na podporu a rozvoj sociálních služeb.

Kontaktní osoba (administrátor) je:
Magda Máchová, odbor sociálních služeb
Tel. 558 609 317, 778 492 351
e-mail:machova.magda@frydekmistek.cz

Žadatel o dotaci předkládá „Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2017“ v jednom podepsaném originále s přílohami v tištěné verzi  doporučeně poštou nebo osobně na podatelně Magistrátu města Frýdku-Místku na adresu:

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

a to v obálce označené:

a) plným názvem či jménem (názvem) žadatele a adresou (sídlem) žadatele,
b) textem „Neotvírat-žádost  o  dotaci  na  podporu  a  rozvoj  ostatních aktivit navazujících na 
    sociální služby“

 

 

MM F-M
ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
05.10.2017 08:53
(Aktualizováno: 5.10.2017 08:54)
Počet zhlédnutí: 5 785