Nacházíte se: O městě
PDF E-mail Print

Kanalizace se dále připravuje

Frýdecko-místecká radnice chce pomoci okrajovým částem města se splněním povinností vyplývajících ze zákonných norem týkajících se odpadních vod, a proto připravuje rozsáhlý projekt kanalizace v místních částech Skalice, Chlebovice a Zelinkovice, který se bude realizovat, pokud se podaří městu získat dotaci z Evropské unie.
09.10.2017 09:53
Počet zhlédnutí: 6048

Město již vysoutěžilo dodavatele projektové dokumentace, který komunikuje s občany a reviduje současné projekty z období 2003-2012 dle aktuálního stavu. Čísla vypadají slibně, z 552 soukromých přípojek ve Skalici je projednáno 442, v Chlebovicích z 288 už 255, v Zelinkovicích číslo 49 dokonce narostlo na 52 přípojek. Do konce roku by měly být projednány přípojky i dalších majitelů nemovitostí, počítá se se zhruba tisícovkou přípojek. Takto velké množství umožňuje městu ucházet se o evropské peníze, podle dostupných informací navíc přichází poslední šance v tomto programovacím období, které končí v roce 2022.

Projekt by měl vyřešit stav, kdy dnes většina majitelů řeší odpadní vody včetně dešťových nezákonným způsobem. „Typicky provozují septik s trativodem, ale od roku 2008 nelze operovat povoleními z dřívější doby a lze legislativě vyhovět v podstatě jen třemi způsoby: napojením do veřejné kanalizace, nepropustnou žumpou s nutností mít pro úřady doklady o vývozu, odpovídající spotřebě v domě, nebo mít domovní čistírnu odpadních vod,“ připomíná Radoslav Basel, vedoucí investičního odboru.

Město chce majitele nemovitostí motivovat ke změnám, které pomohou životnímu prostředí. V tomto smyslu je i vypsán příslušný program Evropské unie, který je zaměřen na sanaci škod, kterou mají na svědomí splaškové vody, nikoliv na podporu infrastruktury. Proto bude po občanech vyžadován závazek, že se na vybudovanou kanalizaci skutečně napojí, aby radnice nemusela v budoucnu vracet evropské peníze. Nadstandardní výhodou pro občany je, že město nejen vybuduje hlavní řad a tzv. veřejnou část přípojky, která po uplynutí udržitelnosti projektu přejde do vlastnictví majitelů nemovitostí, ale těm současně věnuje i projektovou dokumentaci s příslušnou administrativou na přípojky vedoucí na jejich soukromých pozemcích až po napojení do domů. „Týká se to i složitějších situací, kdy soukromá část přípojky musí vést přes sousední pozemek. Tady pomůžeme i s právním servisem, aby lidé neměli obavy, zda jim v budoucnu nemůže vzniknout problém. Pouze vlastní majetkoprávní vypořádání si musí zajistit majitel napojované nemovitosti sám,“ upozorňuje Radoslav Basel.

Občané okrajových částí si tedy na vlastní náklady zrealizují pouze přípojku na svém pozemku podle připravené projektové dokumentace. Svá stávající zařízení mohou přitom využívat na odvedení dešťových vod, protože většina má splašky a dešťovou vodu stejně svedenou dohromady. Radnice v této chvíli připravuje informační kampaň, která by případně lidem zodpověděla další otázky. Pokud máte k tomuto tématu dotazy, můžete je poslat na adresu kanalizace@frydekmistek.cz.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Obrázky

O městě

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
10.55 °C
10.58 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)