Archiv

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2017

Ve dnech 20. a 21. října 2017 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební místnosti budou v pátek 20. října otevřeny od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin.

Statutární město Frýdek-Místek má 57 volebních okrsků a 46 295 voličů. Ve všech volebních místnostech budou letos patnáct let staré zástěny nahrazeny novými za dvě stě šedesát tisíc korun.  Hrazeny budou částečně z dotace určené na výdaje spojené s volbami a částečně z městské kasy.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby měl u sebe potřebné doklady.

Hlasování mimo volební místnost

V případě závažných (zejména zdravotních) důvodů lze požádat obecní úřad nebo ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi (seznam kontaktů na volební komise) o možnost hlasování mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou. Tento způsob hlasování využívají zejména pacienti frýdecko-místecké nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných Gaudium nebo zařízení Charity Frýdek-Místek – Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké a Oáza pokoje.

Voličský průkaz

Voliči mohou do 18. října 2017 do 16 hodin žádat o vydání voličského průkazu, který je opravňuje volit v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky i zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Voličský průkaz si prozatím na magistrátu vyzvedlo přes 400 voličů (v roce 2013 – 584 voličů).

Občanková pohotovost

Voliči se musejí prokázat platným občanským průkazem. V případě, že by měli průkaz po době platnosti, lze vystavit dočasný občanský průkaz. Naoddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů v budově Palackého 115 v Místku bude po oba volební dny zabezpečena „občanková pohotovost“.  V uvedený čas bude možné zhotovit dočasnou občanku pro ty, kteří ji mají propadlou, případně si včas nový doklad nevyzvedli.

Podrobnosti o tom kdo, jak, kde a kdy hlasovat 

Kdy a jak budou oznámeny výsledky voleb?

• výsledky zveřejňuje Český statistický úřad na svých stránkách volby.cz  
• výsledky jsou oznamovány po uzavření volebních místností průběžně, celkové výsledky jsou oznámeny Státní volební komisí

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
16.10.2017 13:02
(Aktualizováno: 16.10.2017 13:05)
Počet zhlédnutí: 6 465