Nacházíte se: Občan > Logo města

Logo města

PDF E-mail Print

Logo města bylo vybráno ve veřejné soutěži v červnu 2016, jeho autorem je Štěpán Holič.

Logo symbolizuje řeku, která město rozděluje, a zároveň spojuje. Má ale i další rozměr, kdy tento matematický symbol znamená „přibližně jako“ a rovněž symbolizuje dvě města, přibližně stejná velikostí, počtem obyvatel, potřebami lidí i jejich náturou. Logo je otevřeno dalším možnostem pomocí piktogramů („rastrů“) v druhé vrstvě vizuálního stylu.

V příloze naleznete minimanuál vizuálního stylu města, logo ke stažení je na https://frydek-mistek.brandcloud.pro. Logo není možné použít bez souhlasu města. Zásady používání loga a žádost o souhlas s použitím loga města je rovněž v příloze.

Základní principy Zásad:
- Logo města se používá zejména na propagačních materiálech, tiskovinách, propagačních tabulích, upomínkových předmětech, písemné i elektronické korespondenci, prezentacích, webových stránkách a dalších formách běžné komunikace s občany i návštěvníky města. (Použití znaku města je pak vyhrazeno pro slavnostní příležitosti, významná jednání a setkání, základní události správy města.)
- Není možné používat zároveň logo města a znak města.
- Město a jím zřízené nebo založené organizace mohou v souladu s Manuálem užívat logo města a jednotný vizuální styl bez předchozího souhlasu.
- Jiné subjekty mohou používat logo města na základě souhlasu města udělovaného na dobu trvání účelu, na který má být logo použito, ne však déle než na dobu 2 let od udělení souhlasu. O souhlas je možné žádat opakovaně.
- Jiné subjekty mohou používat logo města pouze tak, aby nevznikl dojem, že se jedná o komunikaci města nebo jeho organizací. Není možné jej použít komerčně, tj. jako nástroj generující dodatečný zisk. Je možné jej použít pouze jako označení místa původu či výraz sounáležitosti s Frýdkem-Místkem.
- Před použitím loga města je nutno zaslat náhled grafického návrhu a nechat si jej odsouhlasit.

Obrázky

Přílohy

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
11.26 °C
13.48 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)