DO TŮNĚK VE FRÝDECKÉM LESE SE VRÁTÍ ŽIVOT DÍKY REVITALIZACI

Jana Musálková Jeckelová

1. 9. 2023

Frýdek-Místek se pustí do obnovy tůní na Bílém potoku ve Frýdeckém lese. Cílem je zkultivování místa a vytvoření mokřadního biotopu pro živočichy a rostliny. Turisté si budou moci u nádrží posedět na lavičce a na nové tabuli se informovat o historii tůní a fungování mokřadu.  

Drobné rybníčky na horním toku Bílého potoka ve Frýdeckém lese se dočkají obnovy. Město nechá zrevitalizovat čtyři nádrže, tři z nich jsou přitom ve špatném technickém stavu a budou obnoveny kompletně. Obnova nemine také studánku. Bude obložena lomovým kamenem a PVC trubku nahradí mosazná.

„U první z tůní, která si dodnes uchovává trvalou hladinu, necháme prohloubit dno a odtěžit z něj sedimenty. Necháme opravit a zpevnit hráz a odstranit přelivy z provizorně a svépomocí zabudovaných PVC trubek. Vypouštěcí zařízení bude dvojité s lávkou s kamenným bezpečnostním přelivem,“ popsal referent zeleně odboru životního prostředí a zemědělství Jakub Vicher.

Větší zásah je v plánu u hrází tří dalších rybníčků, které budou pro svůj nedobrý stav nahrazeny dřevěnými stupni z jedlových nebo modřínových kůlů. Na rozdíl od první tůně nemají a nebudou mít trvalou vodní hladinu, ale vznikne zde mokřad. U tří nádrží bude zároveň zvolen různorodý postup úpravy, čímž vznikne více biotopů na jednom místě a v důsledku toho větší rozmanitost rostlin a živočichů.

První zmínky o vzniku tůněk jsou z roku 1949 (viz dobové dokumenty níže). Vybudovali je místní rybáři, a to pomocí důmyslného použití jednoduchých vzdouvacích a akumulačních zařízení. Až do 90. let minulého století byly nádrže využívány k odchovu pstružího plůdku, poté zde svou činnost rybáři ukončili a rybníčky postupně chátraly.

„Jde o jedinečné místo v našem Frýdeckém lese, které si z dřívějška vybaví mnozí z místních. Je skvělé, že máme nyní možnost jej zvelebit, zachovat do budoucna a navrátit do něj život. Další výhodou revitalizace bude lepší zadržování vody v lokalitě a zlepšení mikroklimatu v blízkém okolí,“ uvedl primátor Frýdku-Místku Petr Korč (Naše Město F-M).

Z obratlovců se v obnoveném biotopu bude dařit zejména obojživelníkům a plazům, jako jsou žáby, čolci, užovky, ale také různým druhům ptáků a malým savcům, např. hlodavcům či netopýrům. Výrazně bude podpořen výskyt bezobratlých druhů klešťanek, znakoplavek, bruslařek, vírníků, jepic, okružáků, splešťulí, jehlanek a na ně vázaných druhů vážek. V rámci projektu pracovníci odstraní skládky biologického odpadu v okolí a zajistí likvidaci porostů nepůvodní křídlatky.  

Revitalizace vyjde na zhruba 1,4 milionu korun, přibližně 830 tisíc korun uhradí Norské fondy, přes 157 tisíc pak městu poskytne Státní fond životního prostředí. Práce začnou v říjnu a potrvají do konce letošního roku.

Započetí prací mimo hlavní vegetační období bylo zvoleno s ohledem na možný výskyt skokana hnědého v jedné z tůní a výskyt ptačích hnízd a hnízd ohrožených čmeláků v okolí nádrží v období vegetace.