DOHÁNÍME ZANEDBANOU INFRASTRUKTURU A REALIZUJEME NOVÉ INVESTICE

René Stejskal

18. 5. 2023

Frýdek-Místek v posledních letech výrazně investuje do zanedbané infrastruktury. Pro každé město je životně důležitá fungující infrastruktura.

„Jsem rád, že jsme úspěšně dokončili výstavbu u kanalizace v městských částech Zelinkovice, Lysůvky, Chlebovice a Skalice a také vodovodní řad Panských Nových Dvorech a Skalici. Podařilo se nám dokončit další významné rekonstrukce knihovny v Místku, budovy Radniční 13, bytového domu v Anenské, bytů pro seniory, dětských hřišť, škol, školek, také zateplení a výměnu oken v Integrovaném centru Žirafa. Nechali jsme vydláždit předprostor Gymnázia Petra Bezruče, postavit cyklostezku v Kvapilově ulici, vybudovat fitpark pro seniory nebo postavit nový propustek ve Skalici. Díky velkému nasazení pracovníků technických služeb se podařilo rozšířit městský hřbitov včetně kolumbária,“ vypočetl náměstek primátora pro investice, finance, rozpočet, útvar hlavního architekta a životní prostředí Jiří Kajzar (Naše Město F-M).  

Rekonstrukcí prošly rovněž městské bytové domy, společenské prostory pro seniory v Domě s pečovatelskou službou, modrá lávka. Dokončuje se kompletní rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Střelniční ulici. Průběžně se opravují komunikace, které jsou ve vlastnictví města.

„Každá investice začíná záměrem, který se může výrazně lišit od hotového díla. Během plánování musíme totiž téměř vždy řešit opakující se problémy se správci sítí, s kapacitou pro vytápění – proto je naší snahou napojit veškeré objekty na centrální zásobování teplem – problémy a nesrovnalosti v projektové dokumentaci, požadavky hygieniků, hasičů, případně i památkářů.  Také řešíme profinancování záměru a vybíráme zhotovitele,“ popsal Jiří Kajzar.   

Výběr zhotovitele je prováděn prostřednictvím soutěže, kde je kritériem s nejvyšší váhou nejnižší nabídnutá cena. „Chtít za nejnižší cenu nejvyšší kvalitu je rozpor, který zatím nikdo v České republice neumí vyřešit. Proto dochází ke zpoždění při dokončení díla nebo k úpravám projektů během stavby. Kvalita projektové dokumentace je ze stejného důvodu na odpovídající úrovni. Bohužel nemůžeme si vybírat projektanty a architekty, kteří se osvědčili a odevzdávají kvalitní práci. Tak se stává pravidlem, že žádná z investic se neobejde bez problémů. Příkladem je rekonstrukce hasičské zbrojnice, která byla postavena v 60. letech minulého století na kanalizaci sousedního objektu, aniž to někdo tušil při plánování současné rekonstrukce. A bez vyřešení tohoto problému by nebylo dokončení rekonstrukce možné,“ konstatoval náměstek Kajzar.

„Před námi jsou další důležité akce. Připravujeme vybudování Alzheimer centra, rozsáhlou rekonstrukci domova pro seniory ve Školské ulici nebo postavení parkovišť na sídlištích Slezská a Riviéra. Bývalý uzavřený slezanský areál přeměňujeme na novou městskou čtvrť včetně bulváru, který spojí sídliště Slezskou s novým dopravním terminálem a vlakovým nádražím. Při vstupu na bulvár již vzniká rekonstrukcí bývalé textilní školy nové sídlo městské policie. Plánujeme výstavbu tělocvičen v Chlebovicích a u 2. základní školy. Velkým úkolem je nutná a dlouhé roky odkládaná rekonstrukce Národního domu, budovy bývalé záložny na městskou galerii a výstavba nového víceúčelového sálu. Tyto tři objekty budou tvořit jedinečné kulturní centrum,“ uvedl náměstek primátora Jiří Kajzar.

Město plánuje také úpravu plochy před kulturním domem Válcoven plechu ve Frýdku, další rekonstrukce městských objektů a vybudování volnočasového areálu v ulici 28. října, který je prvním krokem revitalizace sídliště Riviéra.