DUBEN: VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD

Jana Musálková Jeckelová

4. 4. 2023

Vážení občané, v dubnu 2023 budou přistaveny na 13 místech velkoobjemové kontejnery, do kterých můžete odložit biologicky rozložitelný odpad. Nádoby budou přistaveny vždy v pátek a odvezeny následující pondělí. Podrobnosti viz níže.