DUBNOVÝ ZPRAVODAJ F-M

Mgr. Jana Musálková Jeckelová

25. 4. 2022

Dámy a pánové, vážení spoluobčané,

čtete dubnové číslo městských novin. Již v březnu nás na radnici, a myslím, že i mnohé z Vás, zasáhla jako blesk z čistého nebe zpráva z Nemocnice ve Frýdku-Místku. Blesk z čistého nebe přichází bez předchozího varování a stejné to bylo i v tomto případě.

Od dubna je 16. největší město v republice, a nejen to, také obrovská oblast Pobeskydí s více než 40 tisící dětmi bez akutní pediatrické lůžkové péče v místní krajské nemocnici. Aktuální změny v nemocnici jsou pro mě, jako otce tří dětí a jako primátora města, zcela nepřijatelné.

Navzdory situaci si stojím za tím, že město podporuje a bude i nadále nemocnici podporovat, finančně, i v šíření dobrých zpráv ze zdravotnického zařízení směrem k lidem. Protože cíl všech, města, nemocnice, lékařů i rodičů by měl být jeden společný, a to přítomnost plně funkčního oddělení pro ty nejzranitelnější, naše děti.

Ve shodě s vedením města proto žádám každého z Vás, připojte se k petici za obnovu plně funkčního dětského oddělení, kterou jsem inicioval a kterou zašleme i do rukou ministra zdravotnictví. Najdete ji do 30. 4. na více než 20 místech ve městě a také v online formě. Veškeré podrobnosti o situaci v nemocnici se dočtete uvnitř tohoto čísla.

A nejen to. Na děti myslíme také v souvislosti s blížícími se letními prázdninami, věřím, že radost jim udělá nejen pestrá nabídka táborů, ale i akce Prázdniny ve městě a Vraťme dětem pohyb. Připravujeme slavnostní otevření rekonstruované knihovny a ocenili jsme pedagogy, jejichž náročné práce si velmi vážím. Přečtěte si jejich zajímavé medailonky. Poprvé v novodobé historii města jsem se také sešel u jednoho stolu se zástupci církví působících v našem městě. A konečně jsme po dvouletém omezení covidovými restrikcemi mohli naplno prožít bohatý velikonoční program, a fotografie z akcí jsou dokladem toho, že jste si skutečně vydechli a radovali se naplno.

Věřím, že prožíváte nadějný příchod jara, který si můžete zpestřit třeba založením květinového záhonu na městském pozemku.

A s nadějí se dívám také na Nemocnici ve Frýdku-Místku, ve které snad zvítězí před vším ostatním na prvním místě potřeba zajištění 100% péče pro naše nejmenší.

Váš primátor Petr Korč

(Naše Město F-M)

ZPRAVODAJ F-M – ONLINE VERZE