FORENZNÍ ZNAČENÍ: OBČANÉ SI OPĚT MOHOU NECHAT OZNAČIT JÍZDNÍ KOLO

Jana Musálková Jeckelová

30. 8. 2022

Strážníci začnou od 2. září označovat jízdní kola v křížovém podchodu. Zájemci s bicyklem, ale i s koloběžkou nebo invalidním vozíkem mohou zavítat do podchodu vždy v pátky během září a října. Členové skupiny prevence budou na místě vždy od 8,30 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

Kolo (nebo jiný prostředek) policisté označí na několika místech syntetickou DNA ve formě mikroteček, na kole viditelných pouze UV světlem. Případného zloděje by pak měla od krádeže odradit dobře viditelná samolepka, kterou majitelé při značení obdrží.

Zájemce musí mít bydliště ve Frýdku-Místku, prokázat se občanským průkazem a musí dorazit se zcela čistým a suchým kolem. Pokud nemá doklad o nabytí věci, může přímo na místě vyplnit čestné prohlášení.

Poprvé se ve Frýdku-Místku značily bicykly v roce 2014 a doposud Městská policie Frýdek-Místek označila zhruba 4,5 tisíce kol (vč. koloběžek a vozíků).