FRÝDEK A MÍSTEK SPOJIL TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD

Jana Musálková Jeckelová

10. 1. 2023

Tři králové s družinou a velkým zástupem občanů prošli z Frýdku až do Místku. Průvod oslavující událost starou přes 2 tisíce let i tradiční rodinu opět spojil obě části města i jeho obyvatele.

„Poutníci“ vyšli ze Zámeckého náměstí, prošli přes Koloredovský most a zastavili se u krále Heroda na náměstí Svobody v Místku. Odtud pokračovali do kostela sv. Jana a Pavla, kde už na ně čekala Svatá rodina: Panna Marie, Josef a malý Ježíšek.

Návštěvu královské družiny přivítal kostelní zvon a lidé mohli přispět do pokladniček koledníků Tříkrálové sbírky, se kterou se průvod tradičně pojí. Příspěvky dárců využije Charita Frýdek-Místek na pomoc potřebným.  

Do 15. ledna budou koledníci obcházet město, vybírat příspěvky a značit příbytky známým K+M+B (lat. Christus mansionem benedicat – Kristus žehnej tomuto domu). Do konce ledna je pak možné přispívat na konto největší republikové sbírky.