FRÝDEK-MÍSTEK A VEOLIA ROZŠIŘUJÍ SPOLUPRÁCI NA ZAJIŠTĚNÍ TEPLA PRO MĚSTO

Jana Musálková Jeckelová

12. 12. 2022

Městská společnost DISTEP a výrobce tepla společnost Veolia Energie chtějí rozšířit spolupráci na rozvoji teplárenské soustavy tak, aby co nejefektivněji sloužila obyvatelům a dalším odběratelům tepla ve Frýdku-Místku. Zintenzivnění spolupráce odstartovalo dnes podepsané memorandum.

Memorandum o spolupráci vzniklo ze společné iniciativy společností DISTEP a VEOLIA, podnícené společensko-ekonomickou situací a stavem přírodních zdrojů ovlivněných lidskou činností. Prioritním cílem spolupráce bude směřování ke smluvnímu partnerství na zachování a udržitelném rozvoji systému centrálního zásobování teplem na území města Frýdku-Místku, jako efektivního a k životnímu prostředí šetrného způsobu zásobování teplem. Společnosti budou připravovat vhodný způsob budoucího majetkového, organizačního a provozního uspořádání provozu teplárenské soustavy a zdrojů tepla.

„Teplárenství prochází rozsáhlou transformací a musí se přizpůsobovat novým podmínkám. Spolupráce města a výrobce tepla je zásadní pro to, aby měli obyvatelé, ale i nemocnice, školy, úřady a podnikatelské subjekty zajištěny stabilní dodávky tepla za dostupnou cenu,“ řekl obchodní ředitel skupiny Veolia Jakub Tobola.

„Jsem rád, že naše společnosti postupují aktivně a záležitosti řeší, aniž by pasivně vyčkávaly. To je i případ DISTEPU, pokud jde o provoz a údržbu rozvodů centrálního zásobování teplem. Vzhledem k tomu, že rozvody CZT potřebné pro zásobování teplem spravuje jak DISTEP, tak Veolia, je potřebné i výhodné, aby tyto společnosti spolupracovaly,“ sdělil po podpisu memoranda náměstek primátora pro majetkoprávní vztahy města a majetkové účasti města Radovan Hořínek (ANO 2011).

„Děláme tyto důležité systematické kroky, abychom zajistili dostatek energie za přijatelné ceny pro naše občany. Z dlouhodobého hlediska pracujeme na energetické nezávislosti z pohledu energetických zdrojů a právě tyto kroky, jako je dnešní uzavření memoranda, tomu napomáhají,“ dodal primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Výsledkem dobré a dlouhodobé spolupráce je kromě memoranda také vývoj cen tepla, který v posledních letech představoval jen minimální nárůsty. Pro příští rok se společnosti dohodly na přijatelném růstu cen s ohledem na růst cen paliv a dalších vstupů. Občané Frýdku-Místku, kteří jsou napojeni na hlavního dodavatele tepla městskou společnost DISTEP, zaplatí v příštím roce za tepelnou energii o průměrných 130 Kč za GJ navíc. Jde aktuálně o jedno z nejnižších navýšení v ČR.

„Se zástupci společnosti Veolia Energie ČR, od které teplo nakupujeme, jsme během tohoto roku intenzivně vyjednávali. Samozřejmě je nutné zohlednit nárůst cen paliv, ale tady máme výhodu v tom, že velká část tepla se vyrábí z lokálně dostupné biomasy. Výsledkem tohoto efektivního vyjednávání je poměrně nízké navýšení cen ve srovnání s jinými městy,“ uvedl předseda představenstva DISTEP a.s. Jiří Čuda.  

Městská společnost DISTEP je dodavatelem 85 % tepelné energie ze soustavy centrálního vytápění na území města Frýdku-Místku. Tepelnou energií a teplou vodou zásobuje přibližně 18 300 domácností ve Frýdku-Místku. Tepelnou energii pro vytápění a teplou vodu dodává prostřednictvím vlastních rozvodných tepelných zařízení, která zahrnují cca 41 km tras. Tepelnou energii nakupuje od společnosti Veolia Energie ČR, a. s.

Tisková zpráva: ve spolupráci s PR oddělením Veolia Energie ČR, a.s.

V čele vlevo obchodní ředitel skupiny Veolia Jakub Tobola, po jeho levici primátor Frýdku-Místku Petr Korč (Naše Město F-M), vedle něj náměstci primátora Jiří Kajzar a Miroslav Bártek (oba Naše Město F-M), vpravo včele předseda představenstva DISTEP a.s. Jiří Čuda, po jeho pravici náměstci primátora Radovan Hořínek a Jakub Míček (oba ANO 2011), předseda finančního výboru Radim Mamula.