FRÝDEK-MÍSTEK CHCE ZÍSKAT ČESKÝ DŮM LEVNĚJI. PŘÍHOZ V DRAŽBĚ NEPODAL

Jana Musálková Jeckelová

20. 6. 2023

Frýdek-Místek se zúčastnil elektronické dražby Českého domu. Město projevilo zájem o odkup chátrající nemovitosti a pozemků u Hlavní třídy s konkrétním záměrem. Vzhledem k neúčasti jiných zájemců v dražbě se nakonec radnice rozhodla neučinit podání.

Německý dům na počátku 20. století

Frýdecko-místecká radnice se zúčastnila dražby Českého domu, příhoz nakonec nepadl. Město se do samotné dražby jako dražitel přihlásilo řádně, když splnilo veškeré požadované formální náležitosti. Radě města svěřilo pravomoc činit v této dražbě příslušné úkony zastupitelstvo.

„Možnost neučinit v dražbě nejnižší podání se ukázala jako správná a prozíravá, protože není-li v dražbě více dražitelů, kteří by činili příhozy, vzniká jistá pochybnost, zda je účelné a hospodárné za takové situace učinit byť i jen nejnižší podání. K učinění podání, a to ani nejnižšího, tedy nedošlo z důvodu jisté opatrnosti, a to na základě koaliční shody a rozhodnutí rady města,“ sdělil po skončení dražby náměstek primátora majetkoprávních vztahů města a majetkových účastí města Radovan Hořínek (ANO 2011).

Účast města v dražbě však byla vzhledem k záměru nemovitosti získat nezbytná. V případě účasti jiných dražitelů a činění podání by radnice usilovala o získání Českého domu do svého majetku, jinak by totiž o možnost nemovitosti nabýt přišla.

„Je na zvážení, zda forma prodeje formou dražby je vhodná, když nepřináší výsledek. Město rozhodně nerezignovalo na svůj záměr nemovitosti nabýt. Myslíme si, že kdyby nešlo o formu dražby, mohlo by město nabýt majetek rychleji a za nižší částku. Domnívám se, že neúspěch dražby spočívá zejména ve výši vyvolávací ceny (nejnižší podání činilo 25 milionů korun, pozn. red.),“ dodal náměstek Radovan Hořínek.

„Dnešní opakovaná dražba jen potvrdila, že o tento objekt na realitním trhu zájem není. I přes velký mediální ohlas, který způsobil zájem města o tuto historickou budovu, se nenašel žádný zájemce. Mezi důvody patří vysoká cena, obrovské náklady na rekonstrukci a minimální využití pro obchodní plochy. Náš zájem trvá, ale za zcela jiných podmínek, na čemž se shodla dnešní rada,“ uvedl náměstek primátora pro investice, finance, rozpočet, životní prostředí a útvar hlavního architekta Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Budova pochází z roku 1899, kdy vznikla jako nové středisko místeckých Němců, s názvem Deutsches Haus, tedy Německý dům. Nacházely se v ní zdobené sály, divadelní pódium, velká knihovna a další místnosti využívané k bohatému kulturnímu životu obyvatel. Po 2. světové válce se celý areál přejmenoval na Český dům. V současné době je areál silně zanedbaný a zdevastovaný, o čemž se zástupci města přesvědčili při návštěvě domu před uskutečněním dražby. Zda se bude dražba opakovat zatím není městu známo.