FRÝDEK-MÍSTEK KOSÍ TRAVNATÉ PLOCHY ŠETRNĚ S OHLEDEM NA PŘÍRODU

René Stejskal

7. 5. 2024

Město zajišťuje kosení travnatých ploch o celkové rozloze 170 hektarů. V centrální části je třeba trávu kosit častěji, na ostatních místech město kosí trávu s ohledem na přírodu a hmyz. Často používá tzv. mulčování. To znamená, že pokosená tráva je sekačkou rozmělněna na drobné části, které jsou ponechány na místě. Tato travní hmota v letním období snižuje vysychání trávníků.

V parcích, v centrálních částech města a podél komunikací kosí technické služby tyto tzv. parterové trávníky pětkrát až šestkrát ročně. Udržované plochy zvyšují estetickou hodnotu lokality. Část těchto ploch se kosí mulčováním. Podél komunikací je nižší trávník udržován z bezpečnostních důvodů, aby vzrostlá tráva řidičům nebránila ve výhledu. Těchto ploch je 24 hektarů. 

Největší rozsah mají klasické parkové a sídlištní trávníky, a to 105 hektarů. Ty se kosí třikrát ročně a seč probíhá v těchto dnech.

„Luční trávníky kosíme dvakrát ročně mulčováním. Jedná se především o pole, louky nebo ornou půdu. Luční trávníky, které mají charakter květnatých luk, kosíme také jen dvakrát do roka. Tím se zlepší druhová pestrost bylin v porostu a zvýší populace hmyzu, který je vázán právě na tyto bylinné porosty. Travnaté plochy se sníženým počtem sečí rovněž lépe zadržují vláhu a přispívají k lepšímu klimatu ve městě,“ sdělil náměstek primátora Frýdku-Místku pro územní plánování a rozvoj, stavebně správní činnosti, ekonomický rozvoj, podnikání, dotace, integrované teritoriální investice, životní prostředí a zemědělství Lukáš Slíva (SPOLU).

Silniční příkopy a plochy u silnic a v křižovatkách jsou koseny třikrát ročně, a to především kvůli zajištění dobrého rozhledu řidičů. V současné době probíhá první letošní seč těchto ploch.

„Jednotlivé seče provádíme podle harmonogramu. Ten je navržen tak, aby sídliště byla prostřídána a nedocházelo k tomu, že na jednom sídlišti jsou vždy končeny seče a tráva před kosením dosahuje výšky jednoho metru. Ale protože jedna seč může trvat až měsíc, na sídlištích nikdy nebude tráva v jednom okamžiku stejně vysoká. A ještě jedna důležitá věc – sekačky jsou nastaveny tak, aby trávník nebyl sečen příliš nízko a nedocházelo k odstranění travního drnu,“ doplnil náměstek Lukáš Slíva.

Roční náklady na kosení trávy ve Frýdku-Místku dosahují téměř 12 milionů korun včetně DPH, přičemž k této částce je třeba ještě připočíst přibližně 1,5 milionu korun na odstranění posečené travní hmoty, která není mulčována, ale která je odvezena do kompostárny a je z ní následně vyroben kompost.