FRÝDEK-MÍSTEK MÁ ROZPOČET NA ROK 2024

Jana Musálková Jeckelová

13. 12. 2023

Frýdek-Místek bude v roce 2024 hospodařit s výdaji necelých 2,086 miliardy korun. Rozpočet na příští rok dnes schválili zastupitelé na svém 6. zasedání. Pro návrh hlasovalo 27 z 39 přítomných zastupitelů.

Frýdecko-místecká radnice má rozpočet na příští rok. V roce 2024 bude více než 54tisícový Frýdek-Místek hospodařit s částkou ve výši 2,086 miliardy korun. Příjmy do městské kasy budou ve výši 1,575 miliardy korun, rozdíl mezi příjmy a výdaji budou tedy 511 milionů korun, které město pokryje z přebytku hospodaření z roku 2023.

„Mám radost, že rozpočet byl schválen, protože podmínky, ve kterých vzniká, nejsou jednoduché. Doba je těžce předvídatelná. Máme tady válečné konflikty, narušené dodavatelsko-odběratelské vztahy i složitou energetickou situaci. Takže jsme rozpočet sestavili poměrně konzervativně s tím, že jsme pokryli všechny potřeby a vytvořili rezervy, ať jsme připraveni vykrýt případné výkyvy,“ uvedl náměstek pro investice, finance, rozpočet, životní prostředí a zemědělství a útvar hlavního architekta Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Na běžné výdaje má město připraveno téměř 1,554 miliardy korun, na kapitálové výdaje vyčlenilo 532 milionů korun, přímo na investice bude směřovat téměř 260 milionů korun.

„V letošním roce jsme úspěšně dokončili obrovskou investiční akci vybudování kanalizace, kterou jsme zkolaudovali. Se zdarem proběhly i další investice, zrekonstruovali jsme hasičskou zbrojnici, Integrované centrum Žirafa, bytový dům v Anenské ulici, vybudovali jsme nové sídlo městské policie, které otevřeme příští rok, a opravujeme domov pro seniory,“ vypočetl náměstek Jiří Kajzar.  

Mezi investice plánované na rok 2024 patří mimo jiné úprava prostranství před bývalým Kulturním domem Válcoven plechu, výstavba tělocvičny v Chlebovicích a u 2. základní školy, chystají se také nová parkovací místa nebo cyklostezka. Frýdek-Místek i nadále podpoří dotovanou MHD, službu Seniortaxi a nezvýší občanům poplatky za odpad.

Pro letošní rok mělo město schváleny výdaje ve výši 1,873 miliardy korun a příjmy ve výši 1,508 miliardy korun, rozpočet se ale v průběhu roku ještě několikrát upravuje.