VIDEO: FRÝDEK-MÍSTEK OCENIL VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI

Jana Musálková Jeckelová

2. 6. 2023

Trojice významných osobností z Frýdku-Místku obdržela prestižní ocenění. Cenu statutárního města za rok 2022 získal výtvarník Antonín Kačmařík, dále cenu in memoriam dostali dlouholetý ředitel Základní umělecké školy Frýdek-Místek Ladislav Muroň a zakladatel textilních továren Adolf Landsberger. Slavnostní předání se uskutečnilo v Rytířském sále frýdeckého zámku.

Tři významné persony z Frýdku-Místku obdržely prestižní Cenu statutárního města za rok 2022. Ocenění za přínos v oblasti výtvarné umění a architektura si odnesl výtvarník Antonín Kačmařík. Mimo svou další bohatou tvůrčí činnost byl hlavním výtvarníkem oslav 700. výročí vzniku města Frýdku-Místku.

Další dvě ceny byly uděleny in memoriam. Ladislavu Muroňovi, dlouholetému řediteli Základní umělecké školy Frýdek-Místek, který navzdory svému zrakovému hendikepu 27 let řídil všechny umělecké obory a sám vyučoval. Cenu za přínos v oblasti výchova a vzdělávání převzal jeho syn Ladislav Muroň.

Třetí cenu za přínos v oblasti výtvarné umění a architektura obdržel posmrtně továrník, zakladatel textilního průmyslu ve Frýdku-Místku Adolf Abraham Landsberger.

„Bylo mi ctí ocenit tři důležité osobnosti. Každá z nich má specifický význam pro naše město. Pan Antonín Kačmařík dal výtvarné pojetí velkým oslavám 700. výročí města, tvoří návrhy plaket, medailí, reliéfů i grafik, do kterých se promítá jeho láska k regionu. Pan Ladislav Muroň věnoval kus svého života naší základní umělecké škole, za což mu patří velká poklona. A Adolf Landsberger se mimořádně zasloužil o bohatý urbanistický, architektonický a ekonomický rozvoj města,“ uvedl primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Počin města ocenila na dálku také pravnučka Adolfa Landsbergera paní Sasha Meyer, která žije v Holandsku a nemohla se ceremonie zúčastnit.

„30. května 2023 nastal šťastný okamžik: můj pradědeček Adolf Landsberger obdržel v krásném Rytířském sále frýdeckého zámku cenu Statutárního města Frýdku-Místku. /…/ Je to velké uznání toho, co pro město znamenal,“ napsala paní Sasha Meyer v dopise. Cenu na místě převzala pravnučka továrníkova bratra paní Eva Kučerová Landsbergerová.

Radnice cílí na postupné začleňování hodnotných průmyslových budov do urbanistické struktury města a po Adolfu Landsbergerovi plánuje pojmenovat nový bulvár, vznikající mezi Těšínskou ulicí a vlakovým nádražím ve Frýdku.

Cena statutárního města je udělována každoročně za uplynulý rok. Laureáty významně činné v oblastech vědecká činnost, výtvarné umění a architektura, hudba, literární činnost, dramatické umění, sport, výchova a vzdělávání a záchrana lidských životů navrhují občané a o udělení rozhoduje zastupitelstvo. Ocenění mohou dostat tři zvolené osobnosti.

Zleva: náměstkyně primátora Leona Sárkőziová (ANO 2011), Ladislav Muroň ml., primátor Petr Korč (Naše Město F-M), Eva Kučerová Landsbergerová, Antonín Kačmařík a náměstek primátora Miroslav Bártek (Naše Město F-M).
Továrník Adolf Abraham Landsberger s rodinou.