FRÝDEK-MÍSTEK OSLAVÍ DEN ZEMĚ

MM F-M, Mgr. Jana Musálková Jeckelová

19. 4. 2022

Pátek 22. dubna bude patřit planetě Zemi. Tradiční celosvětové oslavy Dne Země si po dvouleté „covidové“ pauze připomene také Frýdek-Místek. Tradiční výchovně vzdělávací a osvětová akce se koná od 8:30 do 17:30 hodin v parku Sady Bedřicha Smetany v Místku.

Zajímá vás téma globální oteplování a klimatické změny? Zamiřte v pátek 22. 4. do Sadů Bedřicha Smetany v Místku. Právě na toto téma se tam po dvouleté covidové pauze uskuteční tradiční Den Země s bohatým programem. Akce je určena především dětem z mateřských a základních škol, zvána je také široká veřejnost. Program bude přizpůsoben všem věkovým kategoriím dětí.  

Důležité informace se děti dozvědí s herní kartičkou v ruce, se kterou budou obcházet jednotlivá stanoviště a plnit úkoly. Za kompletně vyplněnou kartičku získají odměnu. Vedle jednotlivých stanovišť bude na místě také výtvarná dílna a zajímavé stánky dalších účastníků akce:

Organizace ADRA představí projekty šetření s vodou, které realizuje v různých zemích. Členové Asociace malých debrujárů ČR budou provádět fyzikální pokusy. Od zástupců Frýdecké skládky se děti dozvědí, jak správně třídit odpad, zajímavostí budou stánek nebo kuželky z PET lahví. Velkým lákadlem bude také stánek Českého rybářského svazu, ve kterém děti budou moct mimo jiné poznávat živé ryby v akváriu. Informace o myslivosti nabídnou Lesy ČR, v jejichž stánku si děti budou moct vyzkoušet poznávání dřevin. Také na stanovišti Faunaparku dojde na poznávání rostlin a živočichů. Muzeum Beskyd děti seznámí s přírodovědnou sbírkou, a to hravou formou poznáváním mechorostů a hub. Dále se svým poutavým představením vystoupí na Dni Země také sokolník. A součástí programu bude vzdělávací show „SMOKEMAN zasahuje“ Výzkumného ústavu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, díky které se návštěvníci dozvědí, jak lépe topit.

Akci pořádá statutární město Frýdek-Místek ve spolupráci s příspěvkovou organizací Středisko volného času Klíč. Financována je z rozpočtu města Frýdku-Místku a Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“.

Další informace na přiložených plakátech.