FRÝDEK-MÍSTEK PODPOŘÍ OPEŘENCE, VE MĚSTĚ PŘIBUDE 30 PTAČÍCH BUDEK PRO HNÍZDĚNÍ

Jana Musálková Jeckelová

20. 2. 2024

Frýdecko-místecké parky budou pro ptactvo lákavější. Radnice jejich hnízdění podpoří instalací třiceti vysoce odolných budek. Nahradí jimi chybějící přirozené dutiny ve stromech.

Radnice ve Frýdku-Místku podpoří hnízdění ptactva. Technické služby začaly s instalací třiceti vysoce odolných ptačích budek v městských parcích. Město vybralo typ ze směsi betonu a dřevěných pilin. Jde o velmi odolnou směs, která zajišťuje extrémní životnost v délce cca 25 let, zároveň je „nedobytná“ pro datlovité ptáky.

„Typ vybraných budek zajišťuje dobrou tepelnou izolaci. Materiál je paropropustný, dobře kompenzuje prudké změny teplot. Proto nedochází uvnitř ke kondenzaci vlhkosti a následně k hnilobě jako u standardních dřevěných budek,“ vysvětlil náměstek Jiří Kajzar (Naše Město F-M), mezi jehož gesce patří také životní prostředí a zemědělství.

Přirozené hnízdní dutiny se nacházejí nejčastěji ve starých stromech. Městské stromy však z mnoha důvodů žijí kratší dobu, a to kvůli zhoršenému ovzduší, prašnosti, otřesům půdy z automobilové dopravy, negativně na jejich růst působí také zpevněné plochy, solení komunikací a další vlivy. V parcích sice stromy žijí déle, ale zase na ně působí masivní rozrůstání jmelí (šíří se také na stromech mimo parky), anebo je nezbytné je kácet důvodu zajištění bezpečnosti pro kolemjdoucí.

„Pokácené stromy jsou ve většině případů nahrazovány novou výsadbou stromů, avšak tyto mladé stromy nevyužijí druhy ptáků, které potřebují k rozmnožování hnízdní dutiny. Proto je vyvěšování ptačích budek dobré náhradní řešení, i když ochrana starých doupných stromů, bude vždy na prvním místě,“ dodal náměstek Jiří Kajzar.

Ve frýdecko-místeckých parcích přibudou dva typy budek. Budky pro malé ptáky, ve které najde zázemí třeba sýkora modřinka, sýkora uhelníček, sýkora parukářka nebo střízlík. Budky mají menší vletový otvor a drobní ptáci nejsou vytlačeni v konkurenci ze strany sýkory koňadry a jiných ptáků.

Druhým typem jsou budky pro větší ptáky, hnízdit v nich může například sýkora koňadra, sýkora lužní, sýkora babka, vrabec domácí, vrabec polní, rehek zahradní, lejsek černohlavý, bělokrký nebo brhlík lesní.

U některých typů instalovaných budek je vletový otvor speciálně tvarován tak, aby byl znemožněn přístup predátorům, jako jsou kočky, kuny a velcí ptáci.

Koncem roku bude provedena kontrola využití instalovaných budek a zároveň bude provedeno vyhodnocení. Záměrem je instalovat další budky nejen v parcích, ale i na jiných vhodných plochách veřejné zeleně.