FRÝDEK-MÍSTEK ROZŠÍŘIL SPOLUPRÁCI S NEMOCNICÍ, PODPOŘÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO DĚTI

Jana Musálková Jeckelová

20. 12. 2023

Spolupráce mezi Frýdkem-Místkem a Nemocnicí ve Frýdku je ještě širší. Radnice s krajským zdravotnickým zařízením rozšířila spolupráci v oblasti preventivní péče. Podporované projekty naučí děti první pomoci a vzdělají je v oblasti péče o chrup.

Zleva primátor Petr Korč (Naše město F-M), ředitel Nemocnice ve Frýdku Tomáš Stejskal a náměstkyně primátora pro sociální oblast a zdravotnictví Leona Sárkőziová (ANO 2011) při podpisu smlouvy v nemocnici.

Frýdek-Místek bude přispívat nemocnici na preventivní programy pro obyvatele města a spádové oblasti. Radnice se s krajským zdravotnickým zařízení dohodla na rozšíření spolupráce v projektu „Pomáháme Vám se uzdravit“. Došlo tak k náhradě původní smlouvy, podepsané v září roku 2014.

K původně schválené a poskytované částce ve výši minimálně 1 milion korun, která je každoročně použita na pořízení konkrétního předem odsouhlaseného prostředku zdravotnické techniky, nově přibyla finanční podpora města na preventivní projekty pro děti. Jde o částku v minimální výši 500 tisíc korun ročně.

„S krajskou nemocnicí spolupracujeme dlouhodobě. Nová oblast spolupráce se týká našich dětí ze základních a mateřských škol. Jde o oblast, která velmi pozitivně rezonuje, první pomoci a péče o zuby. Myslím, že rozšíření spolupráce právě tímto směrem je velmi symbolické. Věřím, že s nemocnicí najdeme do budoucna i další oblasti spolupráce a vzájemné podpory,“ uvedl primátor města Petr Korč (Naše Město F-M).

Konkrétně jde například o projekt pro žáky městských základních škol, ve kterém se učí základy poskytování první pomoci při akutních život ohrožujících stavech a také kardiopulmonální resuscitaci.

„Snažíme se vzdělávat děti a žáky 1. nebo 2. stupně v poskytování první pomoci. Myslím si, že to je pro děti velmi přínosné a jimi velmi oblíbené. Stráví v nemocnici jedno školní vyučování, seznámí se s prostředím nemocnice, vzdělají se a vše si prakticky vyzkouší,“ přiblížil náplň jednoho z projektů ředitel Nemocnice ve Frýdku Tomáš Stejskal.   

Druhým z projektů je edukační program „Nebojme se zubaře“, který je určen dětem z mateřinek a žákům 1. stupně městských základních škol.

„Cílem je seznámit děti s prostředím zubní ordinace, s úkony, které je mohou v rámci ošetření v ordinaci potkat, také je zbavit zbytečného strachu a obav i správný nácvik čištění zubů,“ doplnila náměstkyně pro sociální péči, sociální služby a zdravotnictví, protidrogové aktivity a prevenci Leona Sárkőziová (ANO 2011).

Zároveň město zařízení podporuje v projektech nad smluvní rámec a souběžně poskytuje finance také Záchranné službě Moravskoslezského kraje.