FRÝDEK-MÍSTEK VYSPRAVÍ BUDOVU MĚSTSKÉHO HOSPICE, NECHÁ SANOVAT VLHKÉ ZDIVO

Jana Musálková Jeckelová

15. 2. 2024

Budova městského hospice ve Frýdku-Místku se dočká odborného zásahu. Půjde o sanaci vlhkého zdiva v prvním podzemním podlaží objektu v ulici I. J. Pešiny.

Frýdecko-místecká radnice chystá opravu městského hospice. Je nutné provést sanační práce vlhkého zdiva v prvním podzemním podlaží objektu.

Jedna z dotčených budov je využívána pro technické zázemí, tedy kotelnu, sklady, sociální zařízení a šatny personálu, také prádelnu, kuchyně včetně zázemí a skladů a dílnu údržby. Sanační práce se však dotknou také druhé z budov, kde jsou ubytováni klienti.

„Bude nutné rozebrat zpevněné plochy ze zámkové dlažby a odkopat násyp kolem stěn. Dále zkontrolovat a případně opravit izolaci stěn, anglických dvorků a prostupů stěn pro plynovodní, vodovodní a elektro přípojku,“ přiblížil práce náměstek primátora pro investice, finance, rozpočet, útvar hlavního architekta a životní prostředí a zemědělství Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Dalšímu vlhnutí bude předcházet nový systém drenáží a odvodňovací žlaby, zpevněné plochy budou s asfaltobetonovým povrchem z důvodu eliminace zatékání povrchové vody k obvodovému zdivu. Navíc obvodové zdivo a vnitřní příčky budou dodatečně izolovány chemickou injektáží.

„Samozřejmě musíme nechat odstranit důsledky, tedy zavlhlé vnitřní omítky až na zdivo. Aplikujeme hydroizolační stěrky a nové omítky včetně výmalby, v místnostech s obklady budou provedeny nové keramické obklady stěn případně soklů. Jde o další zděděnou problematickou stavbu, jejíž stav je nutné vyřešit,“ doplnil náměstek primátora Jiří Kajzar.

„Zjišťujeme, jak navrhnout postup prací, tak, abychom dosáhli co nejnižšího omezení užívání velmi potřebného objektu. Přestože v době provádění sanačních prací nevyhnutelně k nějakým omezením dojde, všechna budou řešena s co nejcitlivějším přístupem ke klientům,“ ubezpečila náměstkyně primátora pro sociální oblast a zdravotnictví Leona Sárkőziová (ANO 2011).

Aktuálně radnice zajišťuje zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Firmu, která zajistí všechny práce, město bude hledat do poloviny letošního roku a v druhé polovině by mělo dojít k samotné realizaci prací. Na kolik opravy vyjdou, bude zřejmější až na jaře po dopracování projektové dokumentace.

Hospic Frýdek-Místek, p.o., byl otevřen v roce 2010 a jeho vybudování tehdy město vyšlo na 106 milionů korun.