FRÝDEK-MÍSTEK ZAPLATÍ OBĚDY ŠKOLÁKŮM

Jana Musálková Jeckelová

20. 9. 2023

Frýdek-Místek bude hradit obědy školákům. Nový projekt je určený pro rodiny, které pobírají přídavky na děti. Cílem je pomoci rodinám s jejich rozpočtem. Projekt, který 13. září schválili zastupitelé na svém zasedání, startuje v městských školách od listopadu.

„Snažíme se v době vysoké inflace a vysokých cen za energie ušetřit našim občanům finance. Účast je dobrovolná a je zcela na rodičích, zda se městského projektu zúčastní. Příspěvek bude ve výši částky, kterou doposud za obědy svých dětí platili,“ uvedla náměstkyně primátora pro sociální péči, sociální služby a zdravotnictví, protidrogové aktivity a prevenci Leona Sárkőziová (ANO 2011).

Podmínkou je, aby žák měl trvalý pobyt na území Frýdku-Místku a navštěvoval některou z městských základních škol. Přihlášení do projektu je snadné. Školy mají k dispozici formuláře, jak v elektronické, tak papírové podobě. K přihlášce rodič jen doplní potvrzení o pobírání přídavku na dítě anebo jednoduché čestné prohlášení, že tyto přídavky pobírá.

„Chtěli jsme odstranit překážku pro to, aby dítě mohlo ve školní jídelně obědvat. Podle mého zjištění získaného na několika základních školách ve městě – některým ze zhruba 450 žáků na škole vaří doma, jiní nedocházejí na obědy kvůli alergii. U dalších, kteří neobědvají, může hrát roli nedostatek financí, a s novým projektem už není překážka, aby i tyto děti mohly v jídelnách obědvat,“ dodala náměstkyně primátora Leona Sárkőziová.

V letošním roce je na pilotní projekt alokováno deset milionů korun a město poskytne finance přímo škole. Účast školáka v projektu může být ukončena, pokud nebude obědy odebírat nebo je v době nepřítomnosti ve škole neodhlásí.

„Výsledná podoba projektu vznikla na základě politického i odborného konsenzu s naším koaličním partnerem. Zde chci našim koaličním partnerům poděkovat za konstruktivní připomínky. Projekt zatím poběží do konce tohoto školního roku, poté jej vyhodnotíme a možná i upravíme,“ uvedl náměstek primátora pro majetkoprávní vztahy města a majetkových účastí města Radovan Hořínek (ANO 2011).  

„Projekt našeho partnera vítáme a podporujeme. Oceňuji, že program podpoří děti z rodin, které jsou sociálně ohrožené a pomoc skutečně potřebují,“ řekl primátor statutárního města Frýdku-Místku Petr Korč (Naše Město F-M).

Rodiče školáků ve Frýdku-Místku se mohou zapojit také do dalších podpůrných projektů. Například Moravskoslezský kraj přišel od 1. září se státním projektem „Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023/2024“, který je určen pro rodiny pobírající dávky hmotné nouze.

JAK ZJISTIT, ZDA NA PŘÍDAVEK MÁTE NÁROK

Městský projekt dotovaných obědů pro školáky stanoví, že na příspěvek ve výši ceny obědu má nárok rodina, která pobírá příspěvek na dítě.
„Často se stává, že členové rodiny si ani neuvědomují, že mají nárok na tento příspěvek a tím také na obědy zdarma pro děti v základních školách zřízených městem Frýdek-Místek. Zkuste si na sociální kalkulačce orientačně vypočíst, zda příspěvek na dítě můžete dosáhnout,“ radí náměstkyně primátora pro sociální péči, sociální služby, zdravotnictví, protidrogové aktivity a prevenci Leona Sárkőziová (ANO 2011).

Výpočet, zda na dávku máte nárok, je jednoduchý. Stačí vyplnit počet dětí a příjem např. na:
www.mesec.cz/kalkulacky/pridavky-na-deti/ nebo www.penize.cz/kalkulacky/pridavky-na-dite.

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí na svých stránkách příklady rodin, které na příspěvek dosáhnou. Zde jsou tři z nich. 

Rodina s malými dětmi
Jiří je hasič, Veronika pečuje o roční dvojčata. Podmínkou nároku je v jejich případě čistý příjem domácnosti do 43 554 Kč. Do něj se započítává i rodičovský příspěvek, který Veronika čerpá. Přídavek na dítě může být rodině vyplácen ve výši 1330 Kč na každé dítě, tedy celkem 2 660 Kč měsíčně. 

Samoživitelka
Lenka je rozvedená a po skončení mateřské pobírá rodičovský příspěvek. Její dceři jsou tři roky a třináctiletý syn studuje na gymnáziu. V tomto případě nehraje roli, jestli Lenka má příjem ze zaměstnání nebo podnikání, pokud ovšem její čisté příjmy nepřesáhnou 32 334 Kč. Pro mladší dceru dostane přídavek na dítě ve výši 1330 Kč měsíčně, pro syna 1470 Kč.

Rodina se studenty
Patrik pracuje jako řidič s průměrným příjmem a Lucie si přivydělává pouze příležitostně, má invalidní důchod. Oba jejich synové studují, mladší na střední a starší na vysoké škole. Díky tomu, že jejich čisté příjmy nepřesahují 50 082 Kč, což je 3,4 násobek životního minima této rodiny, oba synové mají nárok na přídavek ve zvýšené míře, tedy celkem 3 160 Kč měsíčně. Z příkladů vyplývá, že rodina i při 50tisícovém čistém příjmu může získat přídavek a tím pádem má nárok na obědy zdarma v základních školách ve Frýdku-Místku, které jsou zřízeny městem.