HARMONOGRAM SVOZU ODPADU OD RD

Linda Holubová Blažková

17. 1. 2024

Liché týdny bude probíhat svoz separovaného plastového odpadu od RD a v sudé týdny svoz směsného komunálního odpadu. Platnost harmonogramu je od 15. ledna 2024.

Chcete mít přehled o aktuálním vývozu? Registrujte se do Munipolisu.