INFORMACE K DALŠÍMU POSTUPU OPRAV PALKOVICKÉ

Jana Musálková Jeckelová

6. 9. 2023

Silničáři pokračují s druhou fází oprav krajské komunikace v Palkovické ulici. Zahájili ji 28. 8. úplnou uzavírkou od kruhového objezdu až po křižovatku s ulicí K Olešné, koncem týdne pak zákazové značky doplnili dodatkovými tabulkami umožňujícími vjezd dopravní obsluze (zahrnuje obyvatele i v místě pracující osoby). Do poloviny září nastanou na opravovaném úseku další změny.

Dle informací realizátora společnosti Eurovie dojde v termínech od 8. do 10. září k realizaci technologie vylepšení podkladních vrstev, od 11. do 13. září ke zrání povrchu a 14. 9. následně ke zkouškám. Postup prací a navazujících uzavírek po 15. září bude zřejmý podle výsledků zkoušek.  

Řidiči, kteří v místě pracují nebo bydlí, by měli dbát pokynů přítomných pracovníků a projíždět místem se zvýšenou opatrností.

(Restaurační zařízení v opravovaném úseku je v běžném provozu.)