INFORMUJEME: POPLATKY ZA VYDÁNÍ RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU

Linda Holubová Blažková

16. 9. 2022

Dochází ke změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů včetně novelizace části I položky 14, která stanovuje poplatky za vydání rybářského lístku.

Touto změnou byl zakotven jednotný poplatek za vydání rybářského lístku na dobu neurčitou pro všechny osoby včetně osob mladších 15 let, pro něž dosud poplatek stanoven nebyl.

Tato změna nabyde účinnosti dnem 1. 10. 2022.

V praxi to znamená, že každá osoba, která bude po tomto termínu žádat o vydání rybářského lístku na dobu neurčitou musí uhradit současně i správní poplatek ve výši 1 000 Kč. Týká se to tedy i dětí do 15-ti let, které měly a mají do 30.9.2022 vydání rybářského lístku na dobu neurčitou ZADARMO.  

Pozn.: Výše uvedený poplatek za vydání RL na dobu neurčitou v plné výši 1 000 Kč (bez nároku na 50% slevu) se stanovuje i pro žáky nebo studenty českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž.