INFORMUJEME

Linda Holubová Blažková

7. 10. 2022

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA (10. 10. – 2. 12.)

Na ulici Nové Dvory-Kamenec, úsek od domu č.p. 1972 po dům č.p. 3581. Důvodem je přeložka stávajícího chodníku v rámci realizace stavby „Soubor staveb Kamenec“.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA (10. 10. – 14. 10.)

Komunikace od Bruzovské ulice směrem na Frýdeckou skládku z důvodu celoplošné opravy komunikace. Objízdná trasa je vedena po Bruzovské, Obchodní a Černá cesta.