JAK PROMĚNIT NÁROŽÍ NA TŘ. TGM? SDĚLTE NÁM SVŮJ NÁZOR V DOTAZNÍKU

Linda Holubová Blažková

27. 3. 2023

Participativní projekt ZAPOJ F-M se posouvá do další fáze a opět se s prosbou o spolupráci obrací na občany. Ve veřejné anketě lidé zvolili nároží u kruhového objezdu na třídě TGM ve Frýdku a nyní je třeba připravit zadání jeho proměny. Následně bude zpracován architektonický návrh řešení, který bude možné dále diskutovat.

22. března proběhl plánovací den a my bychom se nyní rádi obrátili na vás, kteří jste se jej nemohli zúčastnit nebo chcete ještě doplnit některý z podnětů. Vyplnění dotazníku vám zabere zhruba 5 minut. Bude použit pro upřesnění, jaká očekávání mají občané od budoucí podoby místa a jak by mělo být navrženo.

Dotazník můžete vyplnit zde nebo v aplikaci Munipolis.

Děkujeme!