JAK ZVELEBIT NÁROŽÍ? PORAĎTE NÁM NA PLÁNOVACÍM DNI

Jana Musálková Jeckelová

20. 3. 2023

Zapojte se i nyní! Frýdek-Místek pokračuje v participativním projektu ZAPOJ F-M. Ve středu 22. března budeme plánovat novou podobu místa vybraného ve veřejné anketě. Mezi 7. a 18. hodinou přivítáme na místě Vaše nápady na konkrétní úpravu lokality.  

„Město chce občany aktivně zapojit do plánování budoucí podoby. V průběhu celého dne budou mít lidé možnost v plánovacím stánku diskutovat své náměty a formulovat očekávání, jak by mělo místo v budoucnu vypadat,“ potvrdil architekt Tomáš Čechkterý v rámci projektu ZAPOJ F-M připravuje a zastřešuje zapojení občanů a spolupráci s nimi.

Kromě možnosti osobní účasti obyvatel na plánovacím dni participační tým připravuje pro obyvatele také variantu zasílání konkrétních návrhů online a speciální pozornost město věnuje podnětům místních a organizací působících v okolí vybraného místa.

Participace | Frýdek-Místek (frydekmistek.cz)