KAM SE OBRÁTIT: SLUŽBY PRO RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ

Jana Musálková Jeckelová

2. 2. 2023

Které organizace ve městě poskytují sociální služby rodinám, mládeži a dětem? Pro snazší orientaci přinášíme přehled služeb pro rodiny, děti a mládež.

„Jedná se o organizace zřízené městem anebo městem podporované a dotované. Pomáháme rodinám, které se ocitnou ve složité situaci, výrazně podporujeme pěstounskou péči, poradenské služby pro rodiny, ženy a dívky v obtížných životních situacích, základní právní poradenství a další služby. Můžete se na tyto služby obrátit, jejich pracovníci vám vždy podají pomocnou ruku,“ uvedla náměstkyně primátora pro sociální péči, sociální služby a zdravotnictví Leona Sárkőziová (ANO 2011).