KAM ZA VÁNOČNÍ VÝZDOBOU VE MĚSTĚ?

Linda Holubová Blažková

4. 12. 2023

Napříč celým Frýdkem-Místkem můžete vidět krásné vánoční ozdoby:

  • Frýdecké i místecké náměstí zdobí krásné vánoční stromy. Místecké náměstí Svobody pak hostí i Adventní městečko, kde kromě stánků, rukodělných dílniček a bohatého kulturního programu uvidíte také dřevěné saně a oslíka, zvoničku, nazdobenou kašnu s vodotryskem.
  • Před hlavní budovou magistrátu jsou stromečky, které nazdobily místní školy a školky.
  • V parku u kostela sv. Jošta jsou umístěny svítící postavy andělského chóru.
  • V parku Pod zámkem pak najdete novinku letošního roku – svítící baňku.
  • Na ulici Tržní jsou pak k vidění zvířátka, k vyzkoušení kolotoč, a celkovou atmosféru opět dotvoří nazdobená kašna.
  • U kostela sv. Jakuba je již tradičně vystaven dřevěný Betlém.
  • Dominantou v Sadech B. Smetany je opět netradičně pojatý Betlém v kmeni stromu.
  • A již tradičně se zabydlí postava čerta před Novou scénou Vlast – pouze však do 6. 12., kde jej pak nahradí vánoční zátiší pro děti.