KANALIZACE: PŘÍPOJKY A DOTACE – JAK NA TO?

Jana Musálková Jeckelová

7. 2. 2023

Město podniká další kroky směrem ke zprovoznění nově vybudovaných kanalizačních řadů. Jsou zhotoveny včetně veřejných částí domovních přípojek v městských částech Zelinkovice, Lysůvky, Chlebovice a Skalice.

Poté, co bude provedena kolaudace řadů, radnice za občany, kteří mají s městem uzavřenou smlouvu o výstavbě a financování kanalizační přípojky, vyřídí potřebné úřední záležitosti, aby si mohli postavit na svých pozemcích přípojky a napojit se na novou kanalizaci. 

„Ve Skalici naši pracovníci nyní obcházejí vlastníky dotčených nemovitostí a shromažďují podklady nutné pro kolaudaci kanalizace. Poté i ve Skalici zajistíme za občany územní souhlasy, na základě kterých mohou vybudovat přípojky a za účasti SmVaK se napojit na kanalizaci,“ vysvětlil náměstek primátora pro investice, finance, rozpočet a životní prostředí Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

V Zelinkovicích a Lysůvkách je kanalizace zkolaudována a nyní město vyřizuje pro občany územní souhlasy potřebné pro realizaci domovních přípojek. Po jejich vydání a uzavření smlouvy o odvodu splaškových vod se společností SmVaK se budou moci na kanalizaci napojit. V Chlebovicích již většina dotčených občanů udělila souhlasy s umístěním veřejných částí přípojek případně kanalizačních stok ve svých pozemcích, které jsou potřebné pro kolaudaci stavby.

„Čím dříve budeme mít od občanů všechny podklady pro kolaudaci, tím dříve se lidé na kanalizaci napojí. Děkuji všem občanům, kterých se to týká, za součinnost při vyřizování těchto úředních záležitostí, bez kterých by kolaudace a napojení nebyly možné,“ uvedl náměstek primátora Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Lidé, kteří se budou připojovat na nově vybudovanou kanalizaci, mají možnost získat dotaci na kanalizační přípojku. Podrobnosti viz plakát: