KANALIZACE VYBUDOVÁNY. PRVNÍ OBČANÉ SE JIŽ NAPOJUJÍ

René Stejskal

9. 6. 2023

Jednou z finančně i organizačně nejnáročnějších akcí v posledních letech bylo vybudování kanalizace v okrajových částech města.

„Každé město potřebuje mít fungující infrastrukturu. Museli jsme napravit dluh z minulosti, kdy se výstavba potřebné kanalizace neustále odkládala. Nyní jsme ve fázi, kdy je kanalizace vybudována, rozkopané cesty jsme opravili tak, aby byly v lepším stavu než před výstavbou kanalizace, probíhají kolaudace a poté se budou moci občané napojit,“ uvedl náměstek primátora pro investice, finance, rozpočet, útvar hlavního architekta a životní prostředí Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Současný stav:

Kanalizace Zelinkovice-Lysůvky – stavba zkolaudována, vybudováno 69 přípojek (veřejných částí). Během předání provozovateli SmVaK byly zjištěny závady. Proto byla stavba rozdělena na část A (bez závad, předána SmVaK) a část B (se závadami, reklamováno u zhotovitele). Na nezávadnou část A se mohou občané napojovat. Na Hovorech s občany Zelinkovic a Lysůvek byly předány podklady k vybudování soukromých částí přípojek vč. dokumentace. Tito lidé se již mohou na novou kanalizaci napojit.

Kanalizace Chlebovice – je zpracována dokumentace pro dodatečné stavební povolení, o které bylo v květnu požádáno. Předpoklad kolaudace: červenec/srpen 2023. Po kolaudaci je možné vyřizovat územní souhlasy k soukromým přípojkám pro ty občany, kteří s městem uzavřeli smlouvu o napojení a mají tento závazek města ve smlouvě uveden. Vybudováno 344 přípojek (veřejných částí).

Kanalizace Skalice – dokumentace pro dodatečné stavební povolení je zpracována. Předpoklad kolaudace: říjen/listopad 2023. Po kolaudaci je možné vyřizovat územní souhlasy k soukromým přípojkám. Vybudováno 609 přípojek (veřejných částí).