KAPLIČKA SVATÉ OTÝLIE JE JIŽ OPRAVENA

René Stejskal

18. 4. 2024

Na zdi Neumannovy přádelny ve Staroměstské ulici doslova září kaplička svaté Otýlie, kterou zrenovoval potomek jejího zřizovatele Aleš Pešat z Prahy.

„Oprava se panu Pešatovi opravdu povedla a kaplička patří k drobným sakrálním stavbám, které dotvářejí historickou atmosféru Frýdku-Místku. Role města spočívala pouze v tom, že se nám podařilo se Slezanem vyjednat převod pozemku i kapličky do našeho majetku a tím umožnit nejen tuto opravu, ale i další případné úpravy tohoto místa,“ konstatoval náměstek primátora pro investice, finance, rozpočet, útvar hlavního architekta a majetkoprávní vztahy města Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

V tomto místě existovala studánka, o níž se tradovalo, že má léčivé účinky. Voda z ní měla koncem 19. století pomoci mamince frýdeckého měšťana Jana Pešata Karolíně, která trpěla těžkou oční chorobou.  Poté, co se jí díky vodě vrátil zrak, nechal Jan Pešat u studánky postavit výklenkovou kapličku patronce očních chorob svaté Otýlii.

Ve výklenku kaple je na dřevěném sloupku umístěn triptych, který zobrazuje sv. Otýlii jako řádovou sestru držící v levé ruce otevřenou knihu, přičemž na stránkách knihy jsou vyobrazeny oči. V pravé ruce drží biskupskou berlu. Ve spodní části je prosebný nápis: „Svatá Otilie, ochraň nás od všech nemocí očních!

Do opravy se chtělo původně pustit město, Aleš Pešat ale zkontaktoval Slezan, nabídl opravu a po nabytí pozemku do majetku města se pustil do opravy. Město zvažovalo obnovení pramene, jenže ten se vlivem stavební činnosti posunul až ke stěně budovy přádelny. Případný vrt by působil potíže budoucím nájemcům objektu, takže studánka obnovena nebude.