KOLEDNÍCI VYBRALI VE FRÝDKU-MÍSTKU PŘES PŮL MILIONU KORUN

Jana Musálková Jeckelová

26. 2. 2024

Charita Frýdek-Místek pro letošní Tříkrálovou sbírku zapečetila a vydala 351 pokladniček. Celkový výtěžek sbírky na Frýdecko-Místecku dosáhl částky 2 761 285 Kč. Do této sumy jsou zahrnuty také online příspěvky a bezhotovostní dary. V samotném městě Frýdek-Místek koledníci vybrali do 81 pokladniček 538 976 korun. Charita Frýdek-Místek využije získané finanční prostředky na pokračující obměnu vozového parku v terénních službách pro lepší dojezdy ke svým klientům, doučování v sociálně slabých rodinách a také na nutné opravy a zkvalitnění prostředí v charitních pobytových zařízeních a zahájení provozu Denního stacionáře v Paskově.