Adéla Gavlasová

sociální pracovník

  • Kancelář: 110
  • Budova: Frýdek - Radniční 1149

Kontaktní místo pro bydlení.

Sociální poradenství osobám ohroženým ztrátou bydlení, v nevyhovujícím bydlení nebo bez bydlení.

Příjem a evidence žádostí o přidělení bytu pro osoby sociálně znevýhodněné.