Bc. Aranka Aňa Oboda

terénní sociální pracovník

  • Kancelář: 115
  • Budova: Frýdek - Radniční 1149

výkon  terénní sociální práce s národnostními menšinami (především romskou komunitou)