Bc. Jakub Míček

náměstek primátora, ANO 2011

  • Kancelář: 410
  • Budova: Frýdek - Radniční 1148

Marcela Šigutová
Asistentka náměstka primátora Bc. Jakuba Míčka, kontaktní osoba Osadního výboru Skalice

E-mail: sigutova.marcela@frydekmistek.cz
Telefon: 558 609 378

Kancelář: 411
Budova: Frýdek - Radniční 1148

Kompetence na úseku:

  • územního plánování a rozvoje
  • stavebně správní činnosti
  • ekonomického rozvoje a podnikání
  • dotací a integrovaných teritoriálních investicí
  • útvaru hlavního architekta
  • silničního obchvatu města