Bc. Marcela Janošková

sociální kurátor

  • Kancelář: 105
  • Budova: Frýdek - Radniční 1149

Sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy, výkonu trestu, osobami, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.