Bc. Silvie Večeřová

sociální pracovník

  • Kancelář: 205
  • Budova: Frýdek - Radniční 1149

Sociální práce s cílovou skupinou oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí a osobami ohroženými rizikovým způsobem života.