Blažena Baťková

referent evidence movitého a nemovitého majetku

  • Kancelář: 205
  • Budova: Frýdek - Radniční 10