KOSENÍ TRÁVNÍKŮ OPĚT NA POŘADU DNE

Jana Musálková Jeckelová

11. 5. 2023

Městské trávníky po zimní pauze opět upravují technické služby. Celkem mají na starosti plochu o 171 hektarech, o kterou se systematicky starají podle daného druhu trávníku.

Typický hluk křovinořezů a strojových sekaček je ve Frýdku-Místku opět na denním pořádku. Pracovníci technických služeb podle stanoveného harmonogramu upravují hektary trávníků. Péče o jednotlivé druhy se přitom liší jak způsobem, tak frekvencí.

Většinu plochy, asi 104 hektary, představují tzv. parkové trávníky, mimo parky se nacházejí také na sídlištích a na dalších plochách. Pracovníci TS a.s. je kosí 3x ročně v období intenzivního růstu trávy od května až do září.

„První seč parkových trávníků bude ukončena do poloviny června, naváže na ni druhá, která bude ukončena koncem července a třetí seč bude hotova na přelomu září a října 2023,“ upřesnil předseda představenstva TS a.s. Vladimír Macura. 

Druhou největší plochu, cca 24 hektarů, zaujímají tzv. parterové trávníky (v parcích, na části ploch v centrálních částech města a části ploch podél komunikací). Technické služby je upravují 5–6x ročně podle vývoje klimatických podmínek.

„Parterové trávníky udržujeme častěji, protože jde o exponovaná místa. Nižší trávník podél komunikací je udržován především z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu. Část těchto ploch se kosí mulčováním. Travní hmota ponechaná na místě snižuje v období sucha vysychání trávníků, zároveň jde o šetřivou metodu, protože není nutné ukládat pokosenou trávu na kompostárnu,“ dodal Vladimír Macura.

Frýdek-Místek udržuje i tzv. luční trávníky, které se nacházejí většinou v extravilánech města a zaujímají přibližně 22 hektarů. Převážně se jedná o plochy zemědělského půdního fondu a kosí se jen 2x ročně mulčováním.

Město záměrně snížilo počet sečí na části ploch o výměře cca 3 hektarů, a to na 2x ročně. Vznikají tak okrasné květnaté louky. Cílem je zlepšit druhovou pestrost bylin v porostu trávníku a tím také zvýšit populaci hmyzu, který je vázán právě na bylinné porosty.

Pracovníci technických služeb mají na starosti také cca 18 hektarů travin v silničních příkopech, které je nezbytné udržovat kvůli bezpečnosti, například bezpečnému rozhledu řidičů. Kosí je 2–3x ročně, přitom 3x ročně podél frekventovaných úseků silnic a v prostoru křižovatek. Posečená tráva je odvážena a zpracovávána v kompostárně na Panských Nových Dvorech.

Upravený trávník v Komenského sadech (u sv. Jošta) ve Frýdku