KOTLÍKOVÉ DOTACE

MM F-M, Mgr. Ing. Linda Holubová Blažková

13. 6. 2022

Statutární město Frýdek-Místek ve spolupráci s Moravskoslezským krajem zve na Informační seminář ke kotlíkovým dotacím.

  • Středa 15. 6. 2022, 14:30 – 16:30
  • Velká zasedací místnost (Radniční 1148)

V aktuální 4. výzvě lze podávát žádosti do 31. 8. 2022. Zástupci kraje seznámí zájemce s podmínkami dotačního programu, zodpoví případné dotazy k vyúčtování a zmíní nejčastější chyby při podávání žádostí. Kotlíkové dotace jsou zaměřeny na domácnosti s nižšími příjmy.

Občané se také mohou seznámit zejména s dotačními tituly města, které se týkají výměny kotlů na pevná paliva za moderní zdroje vytápění, zřízení domácích čistíren odpadních vod, zřízení přípojek na kanalizační či vodovodní řad a další.