KRÁTKÉ TRÁVNÍKY I KVĚTNATÉ LOUKY: FRÝDKEM-MÍSTKEM OPĚT JEZDÍ SEKAČKY

MM F-M, Mgr. Jana Musálková Jeckelová

26. 5. 2022

Kosení trávníků ve městě je v plném proudu. Technické služby vysílají do terénu stroje, které systematicky upravují různé druhy trávníků. Pracovníci mají na starosti plochu o 169 hektarech.

Obyvatelé Frýdku-Místku mohou opět zaznamenávat typický hluk sekaček i křovinořezů. Stroje do terénu vysílají technické služby, které ve městě údržbu trávníků zajišťují. Frekvence kosení je stanovena podle daného druhu trávníku a také dle výše rozpočtu na údržbu městské zeleně pro daný kalendářní rok.

PARKOVÉ TRÁVNÍKY

Většinu plochy, asi 100 hektarů, představují tzv. parkové trávníky, mimo parky se nacházejí také na sídlištích a na dalších plochách. Pracovníci TS a.s. je kosí 3x ročně v období intenzivního růstu trávy od května až do září.

„Nárůst travní hmoty v měsíci květnu je vždy nejrychlejší z celého vegetačního období, kdy byliny rostou rychleji do květu a dosahují větší výšky než v druhé části vegetačního období. První seč parkových trávníků bude ukončena do 10. června, naváže na ni druhá (od 13. 6. do 29. 7.) a třetí seč bude hotova na přelomu září a října 2022,“ potvrdil náměstek primátora pro životní prostředí a zemědělství Leonard Varga (Piráti) s tím, že jedna seč parkových trávníků vyjde na 1 800 tis. Kč.

PARTEROVÉ TRÁVNÍKY

Druhou největší plochu, cca 23 hektarů, zaujímají tzv. parterové trávníky (v parcích, na části ploch v centrálních částech města a části ploch podél komunikací). Technické služby je upravují 5–6x ročně podle vývoje klimatických podmínek. Město je udržuje častěji, protože jde o exponovaná místa, která mají působit esteticky a upraveně. Nižší trávník podél komunikací je udržován především z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu.

„Část těchto ploch se kosí mulčováním, tzn. že pokosená travní hmota je sekačkou rozmělněna na drobné části, které zůstávají na ploše trávníku. Ponechaná travní hmota snižuje v období sucha vysychání trávníků. Tímto kosením také dochází k úspoře finančních prostředků za uložení pokosené travní hmoty na kompostárnu,“ doplnil náměstek primátora Leonard Varga.

LUČNÍ TRÁVNÍKY

Frýdek-Místek udržuje i tzv. luční trávníky, které se nacházejí většinou v extravilánech města a zaujímají přibližně 21 hektarů. Převážně se jedná o plochy zemědělského půdního fondu a kosí se jen 2x ročně mulčováním. Jedna seč lučního trávníku vyjde na 330 tisíc korun.

KVĚTNATÉ LOUKY

Město záměrně snížilo počet sečí na části ploch o výměře cca 3 hektarů, a to na 2x ročně (jedna seč vyjde na 82 tisíc korun). Cílem je zlepšit druhovou pestrost bylin v porostu trávníku a tím také zvýšit populaci hmyzu, který je vázán právě na bylinné porosty.

„Naším záměrem je luční trávníky s charakterem květnatých luk postupně navyšovat. Travnaté plochy, které se sečou méně často lépe zadržují vláhu a přispívají ke zlepšení klimatu ve městě, navíc vypadají krásně na pohled a jsou oázou pro hmyz,“ uvedl primátor Frýdku-Místku Petr Korč (Naše Město F-M).

Město udržuje také traviny v silničních příkopech (ve vlastnictví města je cca 18 hektarů), a to z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu, například bezpečného rozhledu řidičů. Silniční příkopy pracovníci TS a.s. kosí 2–3x ročně (3x ročně podél frekventovaných úseků silnic a v prostoru křižovatek). Roční náklady na údržbu travin v silničních příkopech vycházejí na cca 720 tisíc korun.

Jedna seč všech druhů trávníků (parterového, parkového, lučního i květnaté louky) spolu s náklady na odstranění odpadů dosahuje zhruba 3,3 milionu korun.