KROK ZA KROKEM PREZIDENTSKÝMI VOLBAMI

Jana Musálková Jeckelová

10. 1. 2023

1. kolo:

13. ledna: 14–22 hodin; 14. ledna: 8–14 hodin

Případné 2. kolo:

27. ledna: 14–22 hodin; 28. ledna: 8–14 hodin

KDE: V 57 okrscích:

Městská část Frýdek:

volební okrsek 1 až 28

Volební okrsky č.13 a č. 14 se nacházejí v bývalých prostorách školy Goodwill na ul. Prokopa Holého 400. Tyto volební okrsky byly původně v prostorách požární zbrojnice ul. Střelniční 1861, která je v současné době v kompletní stavební rekonstrukci.

Městská část Chlebovice: volební okrsek 55

Městská část Lískovec: volební okrsek 56

Městská část Lysůvky: volební okrsek 54

Městská část Místek:

volební okrsek 29 až 53

Městská část Skalice: volební okrsek 57

Městská část Zelinkovice: volební okrsek 54

Rozpis volebních okrsků viz příloha.

DORUČENÍ HLASOVACÍCH LÍSTKŮ

Voliči dostanou do schránek volební lístky nejpozději do 10. ledna, což jsou 3 dny před volbami. Nedoručení hlasovacích lístku mohou voliči nahlásit na telefonním čísle 558 609 131. Pokud se stane, že někdo nedostane hlasovací lístky vůbec, magistrát si tuto skutečnost ověří přímo u zapisovatelky, která si značí u sporných poštovních schránek důvod. Pokud je to naše magistrátu, hlasovací lístky budou doručeny dodatečně. V omezeném počtu budou hlasovací lístky přímo v každé volební místnosti.

V případě druhého kola volby prezidenta dostanou voliči hlasovací lístky přímo ve volební místnosti, volební lístky se nedoručují.

ČÍM SE PROKÁZAT

Každý volič, občan České republiky, bude ztotožněn pouze platným osobním dokladem totožnosti, a to občanským průkazem, nebo cestovním pasem. Žádné jiné doklady (řidičský průkaz, ODIS, studijní průkaz apod.) nebudou akceptovány a voliči v tomto případě nebude umožněno odvolit. Každá volební komise je v úzkém kontaktu s evidencí obyvatel a může si ověřit případný nesoulad mezi svým seznamem voličů a dokladem totožnosti.

JAK HLASOVAT

Každý volič vhodí do úřední obálky pouze jeden hlasovací lístek svého kandidáta na prezidenta/tku. Do úřední obálky nevhazujte žádné jiné písemnosti, popř. ani kandidáty, kteří se vzdají své kandidatury. Informace o vzdání se kandidatury konkrétních kandidátů budou vyvěšeny ve volební místnosti.

PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY

Vždy u všech voleb mají imobilní občané možnost volit do přenosné hlasovací schránky. Pokud volič dojde k budově, kde je volební místnost, do které bude hodně schodů a už nezvládne jít dál, může zavolat na aktuální telefonní kontakt konkrétního volebního okrsku, který bude vždy před budovou, popřípadě poprosí kohokoliv, aby vzkázal ve volební komisi, že dál se nedostane. Volební komise následně umožní volit voliči do přenosné schránky před budovou.

Pokud volič ze zdravotních důvodů nemůže opustit byt, ve kterém má své trvalé bydliště může:

  • do 12.01.2023 zavolat na telefonní číslo 558 609 131, anebo napsat mail na zeliaskova.daniela@frydekmistek.cz, a sdělit požadavek se jménem, adresou trvalého bydliště, telefonním kontaktem pro komisi a číslo volebního okrsku, ve kterém volí,
  • od 13.01.2023 od 13:00 hodin do 22:00 hodin mohou zavolat na náš volební štáb na telefonní čísla 558 609 125, 558 609 134. Výjimečně ráno 14.01.2023 do 9:00 hodin. Volební komise se bude pak ptát na místě, jestli zájem o přenosnou volební schránku bude i v případě konání druhého kola.

NAHLÁSIT ZÁJEM o přenosnou schránku je nutné co nejdříve: volební komise si musí naplánovat čas možný pro vzdálení z volební místnosti, také musí obcházet zájemce na různých adresách.

HLASOVÁNÍ V NEMOCNICI, V DOMOVECH PRO SENIORY

Pokud je volič v nemocnici a pobytovém zařízení a nemá trvalé bydliště ve volebním okrsku, tak do 10.01.2023 do 16 hodin bude tímto zařízením nahlášen na evidenci obyvatel a bude automaticky dopsán do zvláštního seznamu voličů. Volební komise pak v den voleb tato zařízení navštíví a těmto nahlášeným voličům bude umožněno odvolit.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Voličské průkazy se osobně žádají do středy do 11.01.2023 do 16:00 pro 1. kolo. Pro 2. kolo lze osobně podat žádost o vydání voličského průkazu do 25.01.2023 do 16:00.  Vyzvednutí voličského průkazu lze i v době voleb na evidenci obyvatel v Místku.

ZAJÍMAVOSTI

KDY HLASOVACÍ MÍSTNOSTI PRASKAJÍ VE ŠVECH?

Máme odpozorováno, že voliči chtějí odvolit hned první den po otevření volebních místností ve 14 hodin. Tam pak dochází i ke konfliktům, protože prostory volebních místností nejsou v některých okrscích dimenzované na takový velký úvodní nápor. Vyhnout se tomu dá, když volič přijde v pátek až po 19. hodině, nebo ideálně kdykoliv druhý den v sobotu mezi 8:00 – 14:00 hod.

NEPLATNÉ HLASY

Vyhodnocení platnosti hlasů na hlasovacím lístku v okrskových volebních komisích může pro zajímavost prostudovat každý volič i na stránkách www.volby.cz.

ZVLÁŠTNÍ VOLEBNÍ STANOVIŠTĚ

V souvislosti s možností dalšího šíření nemoci COVID 19 je aktivován zákon o zvláštním způsobu hlasování volby prezidenta republiky v takzvaných DRIVE-IN stanovištích pro občany v karanténě, izolaci.  Seznam stanovišť je v příloze.

  • Volba z auta 11.01.2023 od 8 do 17 hodin (Stanoviště pro okres Frýdek-Místek Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Adresa: 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek – Místek, Odkaz: https://mapy.cz/s/momebuhage)
  • Volba v pobytovém zařízení  12.01.2023 od 8 do 22 hodin a 13.01.2023 od 8 do 18 hodin
  • Volba v místě bydliště do přenosné volební schránky – pro žádost o přenosnou volební schránku je pro Krajský úřad Moravskoslezský kraj zřízena zvláštní telefonní linka č. 800 023 800 do dne 12.1.2023 do 20 hodin.