KROK ZA KROKEM VOLBAMI

Jana Musálková Jeckelová

20. 9. 2022

Volby do Zastupitelstva města Frýdku-Místku:

KDY:

23. září: 14–22 hodin

24. září: 8–14 hodin

KDE:

V 57 okrscích:

Městská část Frýdek: volební okrsek 1 až 28

Volební okrsky č.13 a č. 14 se nacházejí v bývalých prostorách školy Goodwill na ul. Prokopa Holého 400. Tyto volební okrsky byly původně v prostorách požární zbrojnice ul. Střelniční 1861, která je v současné době v kompletní stavební rekonstrukci.

Městská část Chlebovice: volební okrsek 55

Městská část Lískovec: volební okrsek 56

Městská část Lysůvky: volební okrsek 54

Městská část Místek: volební okrsek 29 až 53

Městská část Skalice: volební okrsek 57

Městská část Zelinkovice: volební okrsek 54

Rozpis volebních okrsků viz příloha.

DORUČENÍ HLASOVACÍCH LÍSTKŮ

Voliči dostanou do schránek volební lístky nejpozději do 20. září, což jsou 3 dny před volbami. Nedoručení hlasovacích lístku mohou voliči nahlásit na telefonním čísle 558 609 131. Pokud se stane, že někdo nedostane hlasovací lístky vůbec, ověříme si tuto skutečnost přímo u zapisovatelky, která si značí u sporných poštovních schránek důvod. Pokud je to naše chyba, hlasovací lístky doručíme dodatečně. V omezeném počtu budou hlasovací lístky přímo v každé volební místnosti.

ČÍM SE PROKÁZAT

Každý volič bude ztotožněn pouze platným osobním dokladem totožnosti, a to občanským průkazem, nebo cestovním pasem. Žádné jiné doklady (řidičský průkaz, ODIS, studijní průkaz apod.) nebudou akceptovány a voliči v tomto případě nebude umožněno odvolit. Každá volební komise je v úzkém kontaktu s evidencí obyvatel a může si ověřit případný nesoulad mezi svým seznamem voličů a dokladem totožnosti.

JAK ZAŠKRTÁVAT

Hlasy mohou voliči označovat pouze křížkem ve čtverečku na hlasovacím lístku před kandidátem, jednou volební stranou, nebo kombinací obojího. U voleb do Zastupitelstva města Frýdek-Místek se volí celkem 43 zastupitelů a volič se může rozhodovat:

  1. Jestli dá svůj hlas konkrétním kandidátům napříč všemi volebními stranami na oboustranném hlasovacím lístku; pokud volič dává své hlasy pouze jednotlivým kandidátům, může jich rozdělit maximálně 43.
  2. Zda dá hlas celé volební straně.
  3. Nebo zda své hlasy rozdělí mezi konkrétní kandidáty na oboustranném hlasovacím lístku a současně zaškrtne jednu volební stranu. Pokud volič dává hlas kandidátům a současně jedné volební straně, nejdříve se přičtou hlasy konkrétním kandidátům a potom se přičtou hlasy kandidátům ve volební straně, vždy od prvního kandidáta volební strany. Opět i tady platí pravidlo počet samostatných kandidátů a počet kandidátů z označené jedné volební strany bude v celkovém součtu maximálně 43 z jednoho oboustranného hlasovacího lístku.

OPRAVDU JEN KŘÍŽEK

Platným označením hlasu je pouze křížek v okénku před kandidáty a jednou volební stranou, v ostatních případech, označení kandidátů např. kolečkem, fajfkou apod. půjde o neplatné označení kandidáta či strany a volební komise takto označené hlasy nezapočítá.

PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY

Vždy u všech voleb mají imobilní občané možnost volit do přenosné hlasovací schránky. Pokud volič dojde k budově, kde je volební místnost, do které bude hodně schodů a už nezvládne jít dál, může zavolat na aktuální telefonní kontakt konkrétního volebního okrsku, který bude vždy před budovou, popřípadě poprosí kohokoliv, aby vzkázal ve volební komisi, že dál se nedostane. Volební komise následně umožní volit voliči do přenosné schránky před budovou.

Pokud volič ze zdravotních důvodů nemůže opustit byt, ve kterém má své trvalé bydliště může:

  • do 22.9.2022 zavolat na telefonní číslo 558 609 131, anebo napsat mail na zeliaskova.daniela@frydekmistek.cz, a sdělit požadavek se jménem, adresou trvalého bydliště, telefonním kontaktem pro komisi a číslo volebního okrsku, ve kterém volí,
  • od 23.9.2022 od 13:00 hodin do 22:00 hodin mohou zavolat na náš volební štáb na telefonní čísla 558 609 134, 558 609 127. Výjimečně ráno 24.9.2022 do 9:00 hodin.

NAHLÁSIT ZÁJEM o přenosnou urnu je nutné co nejdříve: volební komise si musí naplánovat čas možný pro vzdálení z volební místnosti, také musí obcházet zájemce na různých adresách.

V těchto volbách do Zastupitelstva města Frýdek-Místek se musí volič nacházet v místě svého trvalého bydliště a volit pouze ve svém volebním okrsku. Volební komise nesmí přebíhat do místa jiného volebního okrsku s přenosnou hlasovací schránkou. Jde o případy, kdy se například rodina stará o svou nemohoucí babičku, kterou mají doma, přesto babička má trvalé bydliště v jiné části města. Nebo dokonce když je volič v naší nemocnici a má trvalé bydliště také v jiné části města.

HLASOVÁNÍ V NEMOCNICI, V DOMOVECH PRO SENIORY

Pokud je volič v nemocnici a nemá trvalé bydliště ve volebním okrsku, ve kterém je i nemocnice, tak neodvolí. Odvolí pouze v případě, že mu vzdálení (do svého okrsku) z nemocnice dovolí lékař.

Pokud senior má trvalé bydliště v domově pro seniory určitě může odvolit ve volební komisi, pod kterou patří dům seniorů, nebo pokud je imobilní, může si domluvit přenosnou hlasovací schránku. Pokud senior nemá trvalé bydliště v konkrétním domově seniorů, může odvolit pouze osobně ve svém volebním okrsku, kde má trvalé bydliště.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Nebudou se vůbec vydávat voličské průkazy, každý volič s trvalým bydlištěm ve městě musí odvolit pouze ve svém přiděleném volebním okrsku svého trvalého bydliště.

COVID 19

V souvislosti s možností dalšího šíření nemoci COVID 19 může být aktivován zákon o zvláštním způsobu hlasování v takzvaných DRIVE-IN stanovištích – v současné době tento stav nenastal. Tady bych chtěl doplnit, pokud nebude aktivován tento zákon v době voleb a občané s touto nemocí budou mít nařízenou izolaci, nemohou v tomto případě volit vůbec – je to překážka výkonu volebního práva podle §4 odst. 2, písm. c), zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

SENÁTNÍ VOLBY (konají se ve stejném termínu)

Senátní volby se týkají volebního obvodu č. 73 Frýdek-Místek. Konkrétně naše město v tomto volebním obvodu není, proto voliči s trvalým bydlištěm ve Frýdku-Místku nebudou volit kandidáty do 1/3 Senátu PS ČR.

ZAJÍMAVOSTI

PROČ JE HLASOVACÍ LÍSTEK OBOUSTRANNÝ A TAK ROZMĚRNÝ?

Z důvodu vyššího množství řádků v textu povolání na hlasovacím lístku u některých kandidátů volebních stran a v souvislosti s vytvořenými koalicemi volebních stran, které mají dlouhé názvy v části příslušnosti kandidáta současně s navržením volební stranou, bude v těchto volbách hlasovací lístek větších rozměrů, než jsme byli zvyklí z minulých voleb. Z důvodu rovnosti a rovnoměrnosti rozložení volebních stran bude hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva města Frýdek-Místek rovnoměrně zaplněn „oboustranně“ (celkem 9 volebních stran). Velikost hlasovacího lístku neovlivníme z důvodu určení velikosti formátu hlasovacího lístku tiskárnou a jednotné velikosti a typu písma.

KDY HLASOVACÍ MÍSTNOSTI PRASKAJÍ VE ŠVECH?

Máme odpozorováno, že voliči chtějí odvolit hned první den po otevření volebních místností ve 14 hodin. Tam pak dochází i ke konfliktům, protože prostory volebních místností nejsou v některých okrscích dimenzované na takový velký úvodní nápor. Vyhnout se tomu dá, když volič přijde v pátek až po 19 hodině, nebo ideálně kdykoliv druhý den v sobotu mezi 8:00 – 14:00 hod.

NEPLATNÉ HLASY

Vyhodnocení platnosti hlasů na hlasovacím lístku v okrskových volebních komisích může pro zajímavost prostudovat každý volič i na stránkách www.volby.cz.