LIDÉ BEZ DOMOVA NEMUSÍ V ZIMĚ MRZNOUT VENKU

René Stejskal

20. 1. 2023

Město ve spolupráci s dalšími organizacemi během zimy tradičně podává pomocnou ruku lidem bez domova. V azylovém domě Bethel bude v případě poklesu nočních teplot pod –5 stupňů Celsia otevřeno denní centrum i během noci, a to od 20 do 6 hodin. Jedná se o poskytnutí tzv. teplé židle. Lidé bez domova získali informace o této službě od terénních pracovníků.

„Podobnou službu poskytuje v zimním období ženám azylový dům Sára, a to až do 31. března od 21 do 6.45 hodin bez ohledu na venkovní teplotu. Teplá židle je poskytována ženám, které nemohou hradit služby noclehárny z příjmu nebo dávek,“ potvrdila náměstkyně primátora pro sociální péči, sociální služby a zdravotnictví Leona Sárkőziová.

Český červený kříž poskytuje potřebným zimní oblečení ve svém ošacovacím středisku, přičemž výdej oblečení je evidován. Oblečení mohou lidé získat také ze sociálního šatníku ADRA, kde je výdej rovněž evidován. Další pomocí jsou potravinové balíčky, které lidem vydávají pracovníci azylového domu Bethel.