LIDOVÝ DŮM POTŘEBUJE ÚPRAVY, PODPOŘTE JEJ VE SBÍRCE DARUJ F-M

Jana Musálková Jeckelová

19. 12. 2023

Frýdecko-místecká radnice rozšířila veřejnou sbírku Daruj F-M o další účel. Tentokrát mohou občané přispět na úpravy Lidového domu v Místku, který je nezbytně potřebuje. Sbírka potrvá do konce roku 2024.

Úspěšná veřejná sbírka Daruj F-M pokračuje s dalším záměrem. Tentokrát se na radnici obrátil spolek Katolický lidový dům v Místku z.s., který spravuje „Lidový dům“. Skoro 100letý objekt nikdy nebyl ziskový, sloužil vždy nevýdělečným akcím a veřejnosti. Na nezbytnou renovaci však spolek nemá prostředky.

„Největším problémem v budově Lidového domu je vzduchotechnika v prostorech, kde skoro již 30 let působí nízkoprahový klub Nezbeda. Je třeba ale připomenout, že v budově se scházejí také skauti a senioři, konají se tam akce a cvičení. Proto kromě nainstalování vzduchotechniky se počítá i s dovybavením prostor novými židlemi a stoly, protože ty stávající nejsou v dobrém stavu,“ sdělil náměstek primátora pro územní plánování a rozvoj, stavebně správní činnosti, ekonomický rozvoj, podnikání, dotace a integrované teritoriální investice Jakub Míček (ANO 2011).

Celkové náklady na úpravy Lidového domu jsou odhadovány ve výši cca 400 tis. Kč. Zastupitelstvo města Frýdku-Místku se dne 13. 12. 2023 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 200 tis. Kč).

Souběžně v rámci Daruj F-M pokračují další dvě sbírky, a to na podporu vybudování Flow trailu, tzn. stezky pro horská kola, v Palkovicích, a prodlužovaná sbírka na podporu válkou stižených ukrajinských občanů.

Další podrobnosti a platební údaje na plakátu níže a na webu: darujfm.cz