MAGISTRÁT ZÍSKAL DVĚ CENY MINISTERSTVA VNITRA

René Stejskal

12. 6. 2023

Frýdecko-místecký magistrát je pravidelně oceňován za přístup k občanům a za kvalitní poskytování služeb. Poslední květnový den převzal primátor Frýdku-Místku Petr Korč (Naše Město F-M) dvě ceny Ministerstva vnitra České republiky.

„Na základě práce hodnotitelů jsem převzal v Olomouci na konferenci Moderní veřejná správa Cenu ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě a za zavedení systému společenské odpovědnosti a Cenu za inovaci ve veřejné správě,“ uvedl primátor Petr Korč.   

První ocenění je spojeno se získání certifikátu týkající se zavedení společenské odpovědnosti. „Ta vychází z principů odpovědnosti, transparentnosti, etického chování, respektování potřeb, právních požadavků a standardů, včetně lidských práv. Jsem rád, že pracujeme s těmito přidanými hodnotami a vysokým nasazením, zároveň nás získaný titul zavazuje k neustálému zlepšování a zefektivňování. Děkuji všem zaměstnancům magistrátu za profesionální přístup,“ řekl tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku Petr Menšík. Přístup úřadu při zavádění systému společenské odpovědnosti potvrdil osm měsíců trvající projekt, který důkladně prověřil činnost magistrátu. Dlužno dodat, že magistrát šel výrazně nad rámec zákonných povinností.

Cenu za inovaci získal magistrát za jedinečný projekt DARUJ F≈M. „Uvedli jsme v život sbírkový program DARUJ F≈M, který je určen na podporu vybraných veřejných sbírek konaných na území Frýdku-Místku za veřejně prospěšným účelem s dopadem na jeho občany, jeho území či jeho blízké okolí. Příspěvky získané od občanů město zdvojnásobí. Tímto způsobem jsme přispěli například na pořízení nových varhan v kostele v Chlebovicích, opravu kostela ve Skalici, opravu zchátralé stodoly ve Faunaparku, pořízení automobilu pro mobilní hospic, vybudování workoutového hřiště u chaty na Prašivé nebo na obnovu lavic ve farním kostele ve Frýdku,“ popsal náměstek primátora Jakub Míček (ANO 2011).

Veřejné sbírky jsou zaměřeny na humanitární nebo charitativní účely, rozvoj vzdělání, tělovýchovy a sportu, ochranu kulturních památek, tradic a životní prostředí.

Frýdecko-místecký magistrát v roce 2022 zaznamenal hned několik úspěchů. Po absolvování projektu a externího auditu získal certifikát z oblasti společenské odpovědnosti a dále 2. příčku v celorepublikové soutěži Úřad na cestě k rovnosti. Ocenění obdržel také tajemník magistrátu Petr Menšík, který se probojoval do desítky nejlepších v rámci soutěže Manažer roku 2021 a získal 1. místo v rámci kategorie veřejná správa. Zkraje letošního roku Frýdek-Místek uspěl ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys Moravskoslezského kraje. V hodnocení podnikatelského potenciálu měst a obcí s rozšířenou působností za rok 2022 se umístil na 3. místě. Magistrát Frýdku-Místku byl také kladně hodnocen v průzkumu Přívětivý úřad 2022 a projekt úpravy klientského centra do moderní podoby s plošinou pro imobilní občany a odpočinkovou zónou byl uveden s fotodokumentací jako příklad dobré praxe v publikaci Ministerstva vnitra ČR.